Elektroeroze

Vlivem vysoké koncentrace energie (105 až 107 W/mm2) dochází k tání a odpařování materiálu. Tímto způsobem obrábíme pouze elektricky vodivé materiály.