měrná jednotka

vyjadřuje jednotku fyzikální veličiny.

Existují různé měrné systémy. U nás nejpoužívanější je Mezinárodní soustava jednotek (Système International d‘Unités), která byla přijata mezinárodně Generálními konferencemi pro váhy a míry (CGPM – Conférence Générale des Poinds et Mesures).

Základní měrné jednotky v soustavě SI:

délka - metr

hmotnost - kilogram

čas - sekunda

elektrický proud - ampér

termodynamická teplota - kelvin

svítivost - kandela 

látkové množství - mol