měření

Měření je kvantitativní (číselné) zkoumání vlastností předmětů (jevů, procesů), většínou porovnáváním s obecně přijatou fyzikální měrnou jednotkou. Výsledkem měření je tedy číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce, spolu s uvedením této jednotky.