Komínový plášť

 

Komínový plášť u 1vrstvého komína vytváří průduch, u vícevrstvého komína jen ochrannou (statickou) funkci.  

Komínový plášť musí být:          

- těsný (proti unikání spalin a jejich kondenzátů)

- při dlouhodobém topení teplota na povrchu < než 52 °C.

- komíny vystavené mrazu a vlivům povětrnosti (např. v obvodových zdech) musí vykazovat náležitý tepelný odpor

- plášť z kvalitních CP

- přepážky mezi průduchy tl. a šířka = min. šířce cihly (mimo komínů s komínovými vložkami, kde stačí přepážka na 1/4 cihly)

- musí být z nehořlavých, málo nasákavých a mrazuvzdorných materiálů

- zdí se na MVC, výjimečně i na MC

- ložné i styčné spáry musí být zcela vyplněny (proti úniku spalin, a aby nenasával vzduch)

 

Obr. 9: Komínový plášť