dilatace potrubí

Rozdíl teplot při montáži a provozu způsobuje prodloužení potrubí (dilataci) potrubí. Tepelnou dilataci potrubí lze řešit několika způsoby:

  1.  Využitím kompenzačních útvarů L, Z, U.
  2.  Tepelné předepínání potrubí.
  3.  Kompenzace s využitím osových (axiálních) kompenzátorů.

Na přímém potrubí ve vzdálenosti ti existují tzv. "zdánlivé" pevné body - místa, ve kterých se potrubí vlivem změny teploty při stejných výchozích podmínkách (stejná hloubka uložení, třecí síla, ...) nepohybuje. V ideálním případě, při splnění uvedených předpokladů, je tento bod umístěn uprostřed.

Poznámka: Dilatační úsek je vzdálenost :

Nutná znalost:

Pozor na povolené vzdálenosti podpěr!!!!

Kompenzátory L, Z, U

Pružná ramena v kombinaci s vhodně rozmístěnými pevnými a kluznými body jsou vhodným řešením. Využívá se změn směru potrubí a pružnosti materiálů.

Podmínka funkce:

 

Příklady řešení ohybu: