Světlo

 Světlo je elektromagnetické vlnění o vlnových délkách 390 nm až 790 nm ve vakuu, které má vlnový i kvantový ráz.