Zákon odrazu

Paprsek dopadající a odražený leží v jedné rovině, která je určena dopadajícím paprskem a kolmicí dopadu. Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu (α‘ = α).