Zákon lomu

Paprsek dopadající a lomený leží v jedné rovině, která je určena dopadajícím paprskem a kolmicí dopadu. Poměr sinů úhlu dopadu a lomu je roven poměru šíření rychlostí světla v daných prostředích.