Struktura

Obráběcí stroje a jejich rozdělení

 

Obráběcí stroje a jejich rozdělení

Konvenční obráběcí stroje

Konvenční stroje dělíme dle technologie, kterou provádí.

Základní druhy těchto strojů jsou:

 • frézky

 • soustruhy

 • vrtačky

 • brusky

 • hoblovací a obrážecí stroje.

Na konvenčních strojích jsou veškeré pohyby a nastavení prováděny ručně nebo pomocí strojních posuvů. Je zde nutná obsluha stroje.

 

Obr. 1: Konvenční vertikální frézka univerzální

 

Obr. 2: Konvenční soustruh

Obr. 3: Konvenční bruska pro broušení ploch

Obr. 4: Konvenční sloupová vrtačka s autoposuvem

Číslicově řízené stroje s NC a CNC řízením

U číslicově řízených strojů pracovní cyklus probíhá automaticky – program pohybového cyklu je zadán číslicově.

Pro provedení dílčích technologických operací, které mohou probíhat současně nebo za sebou, jsou připraveny rychle vyměnitelné a předseřízené nástroje.

Na CNC strojích lze opracovat z velké části nebo úplně nejrůznější obrobky při jednom upnutí.

Další vývoj směřuje k úplné automatizaci všech funkcí obráběcího stroje = bezobslužné pracoviště včetně monitorování řezného procesu, diagnostikou vlastního obráběcího stroje i řídicího systému.

Číslicově řízené stroje dělíme:

 • Podle tvarů opracovaných obrobků:

  • stroje pro opracování rotačních obrobků

  • stroje pro opracování skříňových a plochých obrobků.

 • Podle počtu druhů operací:

  • stroje pro jeden druh operací – jednoprofesní

  • stroje pro více druhů operací – víceprofesní – obráběcí centra.

 • Podle úrovně konstrukce (podle vývojového stupně):

  • NC stroje 1. generace - 50. léta

  • NC stroje 2. generace - 60. léta - ndividuální nasazení do výrobního procesu

  • NC stroje 3. generace - 70. léta - znakem je uzpůsobení pro skupinové nasazení

  • NC stroje 4. generace - 80. léta - bezobslužné stroje, pružné výrobní buňky

  • NC stroje 5. generace - 90. léta.

 

Zdroje

MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2, přeprac., rozš. Praha: MM publishing, 2010, 420 s. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3.

Obrázky:

Prezentace:

 • Obráběcí stroje a jejich rozdělení - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.

Video:

 • Autorem videí je Bc. Martin Krbec, DiS. (natočeno ve společnosti Klein & Blažek spol. s r.o. Štíty)

 

Video

This div will be replaced by the JW Player.

Video

This div will be replaced by the JW Player.

Video

This div will be replaced by the JW Player.
Logolink