Struktura

Podklady pro vypracování výrobních postupů

Podklady pro vypracování výrobních postupů

Při vypracování výrobního postupu je nutno často porovnávat různé alternativy, pro zaručení ekonomické stránky výrobního procesu. Chyby ve výrobních postupech i dílčí nepřesnosti mohou mít vliv na jakost výrobků a snižují hospodárnost výroby.

Pro vypracování výrobních postupů musí mít technolog k dispozici řadu podkladů:

 • výrobní výkresy - obsahují údaje o rozměrech a tvarech výrobků o kvalitativních požadavcích, materiálu, tepelném zpracovaní, přejímacích podmínkách apod.,
 • údaje o počtu kusů vyráběných současně, opakovaně, celkově a časové návaznosti výroby,
 • údaje o výrobním zařízení (typy a možnosti, výkon, otáčky, posuvy, automatizace, příslušenství apod.), dopravních a manipulačních zařízeních, skladovacích plochách apod.,
 • údaje o výrobním nářadí - nástroje, přípravky, měřidla, speciální přístroje a přídavná zařízení ke strojům (seznamy, katalogy, údaje od výrobců aj.),
 • možnosti kooperace (s jinými dílnami, provozy, závody i výrobci),
 • normy (ČSN EN, ČSN EN ISO - náhrady za původní ČSN normy; oborové, podnikové), normativy (časů, řezných podmínek), tvary a rozměry polotovarů, materiálu. (1)

Informace uvedené ve výrobním postupu

Správně vypracovaný výrobní postup musí obsahovat následující informace:

 • výchozí stav - například informace o obrobitelnosti, svařitelnosti, tepelném zpracování,
 • rozměry, tvary a typ polotovaru - (tyč, odlitek, výkovek, svařenec) při splnění podmínky hospodárného úběru (tedy minimálních požadavků na obrábění),
 • minimální přídavky na obrábění - při splnění podmínek hospodárného úběru,
 • operace a jejich pořadí - musí splňovat požadavky na konečný tvar, rozměry a vlastnosti hotového výrobku,
 • vhodné technologické základny - tak, aby bylo zaručeno správné ustavení a upnutí obrobku pro všechny operace,
 • výrobní stroje pro jednotlivé operace - včetně jejich vybavení, běžné i speciální nástroje, nářadí a pomůcky,
 • operace technické kontroly výroby - (způsob, měřidla), zejména pro ty technologické operace, na nichž závisí úspěšné pokračování výroby a kvalita výrobku,
 • optimální technologické režimy - (řezné podmínky, tepelné zpracování, povrchové úpravy apod.) s ohledem na celý výrobní proces, při minimální pracnosti,
 • dodržení požadavků na bezpečnost a hygienu práce - ochranné pomůcky, kryty apod.,
 • počet vyráběných kusů,
 • podklady pro cenové a materiálové kalkulace, operativní plánování, technologické projektování (výrobní náklady, mzdy, spotřeba materiálu a energií, určení dodacích lhůt, potřeba výroby speciálních pomůcek, nákupů strojů a nástrojů apod.).

Obecně platné informace jsou uvedené v záhlaví (hlavičce), ostatní tvoří hlavní část výrobního postupu. (1)

Zdroje

 1. Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006

Prezentace:

 • Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké podklady používáme pro výrobu technologických postupů?

Jaké informace musí být uvedené ve výrobním postupu?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".

Logolink