Struktura

Manipulátory

Manipulátory

Manipolátor je zařízení s dvoupolohovými pohybovými jednotkami, které má vlastní pohon a řízení pro automatickou operační a mezioperační manipulaci, probíhající podle stanoveného programu a časového průběhu v souladu s činností výrobních strojů a ostatních doplňkových zařízení. Manipulátory mají velké uplatnění v těch oblastech výroby, kde odstraňují namáhavou, nebezpečnou a především monotónní práci, např. při odlévání, kování, tváření plastů a jiných tvářecích operací, při manipulaci s obrobky i nástroji u obráběcích strojů, při přemisťování součástí mezi stroji, nanášení barev a jiných povrchových úpravách, při montáži, dokončovacích operacích, bodovém a obloukovém svařování, při obrábění laserem nebo vodním paprskem, při operacích kontroly a měření.

Jednotlivé typy manipulátorů mají speciální charakteristiky – velikost manipulačního prostoru, nosnost, rychlost pohybů, přesnost polohování.

bhdxbxhy

Obr. 1: Tříosý robotický manipulátor, řada GIGA

Obr. 2: Tříosý robotický manipulátor, řada SONIX

 

Zdroje

  • ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 – 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3.

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Co je to manipulátor?
  2. Kde se manipulátory používají?

Otázky pro žáky SŠ

  1. Jaká je funkce manipulátoru?
  2. Kde se manipulátory používají?

Obrázek

Content img 3635

Obr. 3: Manipulace s obrobky

Obrázek

Content img 3636

Obr. 4: Upínací vřeteno - manipulátor

Obrázek

Content img 3637

Obr. 5: Manipulace s obrobky na obráběcích centrech

Obrázek

Content manipulace s obrobky 2 img 3643

Obr. 6: Vřeteno CNC stroje = manipulátor obrobků

Obrázek

Content manipulace s obrobky img 3645

Obr. 7: Detail upínacího vřetena obrobku současně i manipulátor

Logolink