Struktura

Další metody obrábění

V této části elektronické učebnice strojírenství se seznámíme s dalšími metodami obrábění, které se používají v moderní strojírenské výrobě, i když v menší míře než například soustružení či frézování. Jedná se o hoblování, obrážení, protahování a protlačování. Jejich význam je v úpravách některých strojních součástí, např. drážek, vnitřních i vnějších ploch.

Dílčí lekce

Zdroje

Zdroje příloh:

 

Logolink