Struktura

Základní pojmy

Základní pojmy

Elektrokontaktní obrábění

Při elektrokontaktním obrábění dochází k úběru materiálu elektrickými nestacionárními kontaktními obloukovými výboji. Doba trvání výboje je až 0,01 s. Elektrody (tj. nástroj a obrobek) jsou zapojeny do obvodu se zdrojem střídavého napětí (transformátor o výkonu 10 až 250 kW při frekvenci 50 až 500 Hz). Zde nástrojová elektroda vykonává otáčivý pohyb, čímž se dosahuje mechanického buzení kmitů a zabraňuje se svaření nástroje a obrobku. Na nástrojové elektrodě jsou vytvořeny drážky, které zlepšují vyplachování dielektrika.

Princip stroje pro elektrokontaktní dělení materiáluObr. 1: Princip stroje pro elektrokontaktní dělení materiálu

Dosahované parametry

Elektrokontaktní obrábění je charakterizováno:

  • výkonem obrábění (tj. množstvím odebraného materiálu) až 106 mm3/min,
  • tepelným ovlivněním obrobeného povrchu do hloubky 0,2 až 5 mm,
  • velkou energetickou náročností řádově v kW.h/kg,
  • vznikem ultrafialového záření,
  • nízkou kvalitou obrobeného povrchu.

Elektrokontaktní obrábění je vhodné pro řezání nálitků, vtoků, opracování svarů apod.

Zdroje

Obrázky:

  • ŘASA, Jaroslav. Strojírenská technologie 3/2.díl: Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. Scientia, 2005. ISBN 80-7183-336-3

Kontrolní otázka

Jak dochází k úběru materiálu u elektrokontaktního obrábění?

Jaký pohyb koná nástrojová elektroda?

Jaké jsou dosahované parametry u elektrokontaktního obrábění?

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektrokontaktní obrábění".

Logolink