Struktura

Měření mikrometrem

Měření mikrometrem

Mikrometrická měřidla jsou měřidla, která využívají přesný šroub s malým stoupáním, tzv. mikrometrický šroub, který polohuje měřicí doteky. Díky tomuto principu je mikrometrické měřidlo přesnější než posuvné měřidlo.

Standardně se vyrábějí mikrometrické šrouby v délkách 25 mm. Proto jsou mikrometrická měřidla odstupňovaná po 25 mm v rozsazích (0-25 mm), (25-50 mm), (50-75 mm) atd. Existují speciální mikrometrická měřidla až do rozměru 1 metr. Pro přesné nastavení se u mikrometrů nad 25 mm nachází kalibrační váleček.

Mikrometr obsahuje standardně 2 stupnice. Hlavní milimetrovou, která je zpravidla na objímce mikrometru a rotační, která je na obvodě bubínku a je většinou dělená na 50 dílků. Bubínek slouží jako matice a stoupání závitu je 0,5 mm tzn. že nejmenší dílek měřidla je 0,01 mm. Z toho plyne, že pro posuv o 1 mm je potřebné otočit bubínkem o 2 otáčky. Pro získání vyšší přesnosti odečítání může mikrometrické měřidlo obsahovat i nonius.

Většina mikrometrických měřidel obsahuje řehtačku, která slouží na vyvození vhodné a stejnoměrné měřicí síly. Při otáčení bubínku bez řehtačky může dojít k deformaci měřené součásti mezi dotyky, případně deformaci měřidla, což může mít za následek ovlivnění měření. Řehtačka je v podstatě spojka, která při vyvození většího tlaku než je dovolený, přeskočí.

obrazek

Obr. 1: Třmenový mikrometr

obrazek

Obr. 2: Čtení hodnot na mikrometru

 

obrazek

Obr. 3: Digitální mikrometr

Zdroje

Obrázky

Obr. 1: Burešová P. (2012): Měření délek. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na WWW: http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=wxvzrryx

Obr. 2: Burešová P. (2012): Měření délek. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na WWW: http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=wxvzrryx

Obr. 3: Burešová P. (2012): Měření délek. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na WWW: http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=wxvzrryx

Logolink