Struktura

Kontrola válečkového kalibru

Kontrola válečkového kalibru

Všechna kontaktní měřidla se používáním opotřebovávají. Proto je nutné je před použitím kontrolovat, zda nedošlo k výraznému opotřebení nebo dokonce poškození.

V praxi rozlišujeme:

  • běžná (provozní) kontrola;

  • periodická kontrola.

obrazek

Obr. 1: Válečkový kalibr

Běžná (provozní) kontrola válečkového kalibru je rychlá a provádí se vždy, když pracovník k měření součásti vezme kalibr. Před vlastním měřením je nutné provést jeho kontrolu, kterou provádí pracovník provádějící měření součásti. Kontrolou se zjišťuje zjevná nepoškozenost měřidla.

Periodická kontrola je zaměřená na zjištění přesnosti kalibru a provádí ji metrolog, tedy vyškolený specialista. Po přípravě měřidla (čistota, teplota) zjišťuje:

  • nepoškozenost kalibru;

  • rozměry dobré strany kalibru;

  • rozměry zmetkové strany kalibru.

Velikost jednotlivých tolerančních polí je dána normou ČSN 25 3102. Po výpočtu povolených rozměrů kalibru a srovnáním s naměřenými hodnotami provede metrolog vyhodnocení a rozhodne o možnosti dalšího provozního používání kalibru.

Obr. 2: Tolerance kalibru

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Fotografie archiv autora
  • Obr. 2: Kalibrgroup. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na WWW: http://kalibrgroup.cz/hladke/valeckove.html
Logolink