Struktura

Kolečko nákupního vozíku

Kapitola slouží k procvičení modelování a k návrhu jednoduchého konstrukčního celku – podsestavy kolečka nákupního vozíku. Pro zajištění kolečka na čepu použijte kroužek ČSN 02 2929. Nezapomeňte přiřadit vhodné materiály a zjistěte přibližnou hmotnost sestavy.

Samostatná práce

Dle předlohy vymodeluj sestavu kolečka nákupního vozíku.

Logolink