Struktura

Klikový mechanismus

Kapitola slouží k procvičení skládání sestavy v rámci souřadného systému. Jednotlivé vymodelované součásti naleznete v příloze.

Sestavu poskládejte tak, aby se klikový hřídel otáčel kolem osy X a píst se pohyboval v ose Y.

Samostatná práce

Dle předlohy poskládej sestavu klikového mechanismu (včetně možnosti pohybu).

Logolink