Struktura

Pracovní listy - vhodné i pro ZŠ

Zdroje

  • BACHTÍKOVÁ, Renata. Fyzikální veličiny - převody jednotek. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 04. 2011, [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/fyzikalni-veliciny-prevody-jednotek.html>. ISSN 1802-4785.
  • ČEKALOVÁ, Lenka. Převody jednotek na šachovnici. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 02. 11. 2011, [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/prevody-jednotek-na-sachovnici.html>. ISSN 1802-4785.
  • KOČOVÁ, Kamila. Převody jednotek. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 07. 09. 2010, [cit. 2015-01-15]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/prevody-jednotek-3.html>. ISSN 1802-4785.

Pracovní list

Převeďte na zadané jednotky:
1 300 cm =                m
1 300 cm =                km
1 300 cm =                dm
1 300 cm =                mm

6 257 cm =                m
6 257 cm =                km
6 257 cm =                mm

1 307 000 cm =           m
1 307 000 cm =           km
1 307 000 cm =           mm

568 cm    =                 m
568 cm    =                 mm
568 cm    =                 dm
568 cm    =                 km

3 625 100 m   =           km
3 625 100 m   =           dm
3 625 100 m   =           cm
3 625 100 m   =           mm

685 km          =            m
685 km          =            dm
685 km          =            cm
685 km          =            mm

103 277 m =                 km
103 277 m =                 dm
103 277 m =                 cm
103 277 m =                 mm

Kolik milimetrů je 1/4 metru?
Z kusu drátu dlouhého 158 metrů odstřihli nejdříve 28,9 cm, pak ještě 54,3 dm. Kolik metrů drátu zůstalo?

Převeďte na zadané jednotky:
4 kg =    g                  
3 t =       kg                        
5 t + 300 kg =       kg    
12 kg =     g                
8 t =       kg                      
18 t + 200 kg =     kg
4 000 g =   kg                
6 000 kg =    t                         
4 500 g =    kg        g
380 t =       g

 

70 kg =   g
49 mg =   g
51 ng =   µg
27 pg =   ng
3 dg =   g
67 mg =   ng
13 dg =   g
1 kg =   mg
21 t =   g
47 dg =   kg

210 krav spotřebuje za den 12,6 t sena. Kolik kg sena spotřebuje jedna kráva za jeden den?
Cihla váží 1 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?

Převeďte na zadané jednotky:
62 h =       d
0,5 min =       s
485 s =       min
5 200 ms =       s
8 d =       min
360 000 ms =       h
6,1 h =       s
4 200 min =       h
0,008 s =       ms
0,4 d =       s
144 h =       d
0,6 min =       s
728 s =       min
9 000 ms =       s
9 d =       min
340 000 ms =       h
1,6 h =       s
2 800 min =       h
0,005 s =       ms
0,7 d =       s
0,003 h =         ms
 

Pokud čtyři kočky sežerou čtyři myši během čtyř minut, za jaký čas 110 koček sežere 110 myší?
Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 8 týdnů.

 

 

Výsledky:
1 300 cm = 13 m
1 300 cm = 0,013 km
1 300 cm = 130 dm
1 300 cm = 13 000 mm

6 257 cm = 62,57 m
6 257 cm = 0,06257 km
6 257 cm = 62 570 mm

1 307 000 cm = 13 070 m
1 307 000 cm = 13,07 km
1 307 000 cm = 13 070 000 mm

568 cm = 5,68 m
568 cm = 5 680 mm
568 cm = 56,8 dm
568 cm = 0,00568 km

3 625 100 m = 3 625,1 km
3 625 100 m = 36 251 000 dm
3 625 100 m = 362 510 000 cm
3 625 100 m = 3 625 100 000 mm

685 km = 685 000 m
685 km = 6 850 000 dm
685 km = 68 500 000 cm
685 km = 685 000 000 mm

103 277 m = 103,277 km
103 277 m = 1 032 770 dm
103 277 m = 10 327 700 cm
103 277 m = 103 770 000 mm

1/4 metru je 250 mm.
Zůstalo 152,281 m drátu.

Výsledky:
4 kg = 4 000 g                  
3 t = 3 000 kg                        
5 t + 300 kg = 5 300 kg    
12 kg = 12 000 g                
8 t = 8 000 kg                      
18 t + 200 kg = 18 200 kg
4 000 g = 4 kg                
6 000 kg = 6 t                         
4 500 g = 4 kg 500 g
380 t = 380 000 000 g

70 kg = 70 000 g
49 mg = 0,049 g
51 ng = 0,051 µg
27 pg = 0,027 ng
3 dg = 30 g
67 mg = 67 000 000 ng
13 dg = 130 g
1 kg = 1 000 000 mg
21 t = 21 000 000 g
47 dg = 470 000 kg

Jedna kráva spotřebuje za den 60 kg sena.
Jedna cihla váží 1,5 kg.

Výsledky:
62 h = 2,58333 d
0,5 min = 30 s
485 s = 8,08333 min
5 200 ms = 5,2 s
8 d = 11 520 min
360 000 ms = 0,1 h
6,1 h = 21 960 s
4 200 min = 70 h
0,008 s = 8 ms
0,4 d = 34 560 s
144 h = 6 d
0,6 min = 36 s
728 s = 12,1333 min
9 000 ms = 9 s
9 d = 12 960 min
340 000 ms = 0,0944444 h
1,6 h = 5 760 s
2 800 min = 46,6667 h
0,005 s = 5 ms
0,7 d = 60 480 s
0,003 h = 10 800 ms
 

110 koček sežere 110 myší za 4 minuty.
Osmitýdenní prázdniny trvají 1 344 hodin.

Logolink