Struktura

Stroje pro dopravu látek tuhých

Stroje pro dopravu látek tuhých

Stroje pro dopravu tuhých látek rozdělujeme:

 • zdviháky,

 • navíjedla,

 • kladkostroje,

 • visuté kočky,

 • jeřáby,

 • výtahy,

 • dopravníky.

Obr. 1: Pásový dopravník Ballario&Forestello NT 5/300 EM

Zdroje

 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Které stroje patří do skupiny strojů pro dopravu látek tuhých?

Obrázek

Content lanov kladkostroje

Obr. 2: Lanový kladkostroj

Logolink