Struktura

Kovové spojovací prostředky

Kovové spojovací prostředky

Kovové mechanické spojovací prostředky slouží pro spojení jednotlivých dílců, sestav nebo skupin dílců pomocí nerozebíratelného nebo rozebíratelného spojení. Tyto základní spojovací prostředky se dají rozdělit do následujících skupin:

 

 • hřebíky a svorky,

 • vruty,

 • šrouby.

Hřebíky

                                                             Obr. 1: Hřebíky

Spojovacím prostředkem je kovový hřebík - hřeb (ČSN 02 2820), který vytváří rychlé, jednoduché, pevné, levné a nerozebíratelné spojení dílců. Hřebíky mají hlavu, dřík a hrot – špičku. Používají se ke zpevnění konstrukčních spojů, přibíjení zad skříněk, připevnění lišt, při balení apod. Pro pevnost hřebíkových spojů je důležitý odpor, který dřevo klade při pokusu o vytažení hřebíku. Tvrdá dřeva mají větší pevnost než dřeva měkká. Rozměry hřebíku označujeme např. HŘ3,0×50. Zde první číslo udává průměr hřebíku d = 3,0 mm, druhé číslo udává délku hřebíku - 50 mm. Pevnost hřebíkového spoje je ovlivněna:

 

 

 • velikostí hřebíku,

 • druhem a tvarem hřebíku,

 • počtem hřebíku,

 • směrem zatlučení hřebíku.

Jednotlivé druhy hřebíků:

 

 

 

obrazek

                                                                       Obr. 2: Vruty

Spojovacím prostředkem je vrut (ČSN 02 1815). Vruty vytváří rozebíratelné spojení dvou a více dílců pomocí kovového vrutu, na jehož dříku je závit, který se zařezává do předvrtaného otvoru. Vrut se skládá z hlavy, dříku a závitu. Vruty používáme v těchto oblastech.

 • Tam, kde je spoj vystaven povětrnostním vlivům a např. lepidlo by časem povolilo.

 • Tam, kde je spoj dynamicky namáhán, např. sedací a lůžkový nábytek.

 • Tam, kde jsou dvě k sobě přiléhající plochy malé, např. kruhová trnož u ohýbané židle.

 • Při montáži nábytkového a jiného kování.

Vruty se dají rozdělit podle těchto hledisek:

 • Podle drážky v hlavě vrutu:

  • plochá drážka,

  • křížová drážka tvaru H a Z,

  • šestihranná – imbus,

  • hvězdicová,

  • speciální.

 • Podle tvaru hlavy vrutu:

  • zápustná hlava,

  • půlkulatá hlava,

  • čočkovitá hlava,

  • šestihranná hlava,

  • válcová hlava,

  • talířová hlava,

  • trumpetová.

  •  
 • Podle použitého materiálu:

  • nelegovaná ocel, mosaz, slitiny hliníku nebo jiného kovu,

  • s povrchovou úpravou – poniklování, pozinkování, pomosazením nebo kadmiovým povrchem, popřípadě bez povrchové úpravy.

 • Podle druhu závitu:

  • mačkaný závit,

  • řezaný závit,

  • jednochodý a dvouchodý,

  • samovrtný.

Jednotlivé druhy vrutů

                                       Obr. 3: Univerzální vrut

 

 

                                Obr. 4: Konstrukční vrut

 

 

                                 Obr. 5: Vrut do sádrokartonu

 

 

                                      Obr. 6: Šroubový háček

 

                                   Obr. 7: Kombinovaný šroub

 

 

 

Šrouby

 

obrazek

                                                                      Obr. 8: Šrouby

Spojovacím prostředkem je šroub (DIN 962) se závitem s příslušným průměrem, délkou a typem šroubu. Ke spojení dochází pomocí matice. Spoj vytváří pevné rozebíratelné spojení dvou a více částí. Šroubový spoj se skládá z:

 • šroubu,

 • matice,

 • podložky,

 • pojištění.

Typy šroubů:

Obr. 9: Typ A

 • Šrouby spojovací zajistí pevné spojení nebo trvalou polohu dvou či více součástí. Do této skupiny patří.

  Obr. 10: Typ B
  • Maticové šrouby, skládající se z hlavy, dříku a závitové části.

  • Závrtné šrouby, na obou koncích dříku je závit a uprostřed ploška pro klíč.

  • Šrouby a matice pro zvláštní účely.

 • Šrouby pohybové mění rotační pohyb se stálou osou rotace na přímočarý posuvný pohyb – stahováky, lisy apod.

Šrouby se rozdělují podle:

Podle tvaru hlavy

Podle závitu

Podle stoupání šroubovice

Rozdělení matic:

 • šestihranná matice (normální, nízká nebo vysoká),

 • šestihranná samojistná matice, nebo matice s podložkou,

 • křídlové,

 • čtyřhranné,

 • kruhové matice se zářezy, otvory a drážkou,

 • korunové matice,

 • kloubové matice.

Rozdělení podložek:

 • ploché,

 • pružné,

 • klínové,

 • vějířové,

 • zubové,

 • pro dřevěné konstrukce.

Typy pojištění šroubových spojů

 

 

 

Zdroje

 • PESCHEL,Nutsch. Dřevařská příručka: tabulky: technické údaje. Praha: Sobotáles, 2002. ISBN 80-859-2084-0. s . 108 – 115.

Obrázky

 • Obr. 1-7 a 9-23: použity se souhlasem firmy HAŠPL A.S., Firma Hašpl a.s.. Hašpl - Žijeme spojováním [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.haspl.cz/
 •  Obr. 8: Šrouby, WEHA.CZ, Weha.cz. šrouby a matky pro ALU upnutí č.009 [online]. [cit. 3.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.weha.cz/srouby-a-matky-pro-alu-upnuti-c-09-ean6190611-skup603.php

Obrázek

Content stavebni

Obr. 11: Stavební hřebík

Obrázek

Content stavebni s plochou

Obr. 12: Stavební s plochou hlavou

Obrázek

Content kolarsky

Obr. 13: Kolářský hřebík

Obrázek

Content calounicky

Obr. 14: Čalounický hřebík

Obrázek

Content strojny

Obr. 15: Strojní hřebík

Obrázek

Content do krytiny

Obr. 16: Do krytiny

Obrázek

Content bez hlavy

Obr. 17: Bez hlavičky

Obrázek

Content krouzkovy

Obr. 18: Kroužkový hřeb

Obrázek

Content zamecnicky

Obr. 19: Zámečnický hřeb

Obrázek

Content nastrelovaci

Obr. 20: Nastřelovací hřeb

Obrázek

Content sroubovy

Obr. 21: Šroubový hřeb

Obrázek

Content hacky

Obr. 22: Háčkový hřeb - skoba

Obrázek

Content svorky

Obr. 23: Svorkový hřeb

Odkaz

Obrázek

Content ha pl

Držitelem ochranné známky je firma HAŠPL, a.s.

Obrázek

Content kovopol

Držitelem ochranné známky je firma Kovopol, a.s.

Obrázek

Content images

Držitelem ochranné známky je firma WÜRTH, a.s.

Obrázek

Content fisher

Držitelem ochranné známky je firma Fischer

Obrázek

Content logo

Držitelem ochranné známky je firma Area Metal, s.r.o.

Logolink