Struktura

Vodní klapka

Vodní klapka

Nastavitelná klapka umožní převedení dešťové vody mimo svod. Na otevřenou klapku lze nasadit svodovou rouru a tím odbočku  prodloužit. Při zavřené klapce funguje výrobek jako klasický svod.

 

Zdroje

Obrázek

Content odbo ka k sudu

Obr. 1: Průmyslově vyráběná vodní klapka

Obrázek

Content odbo ka k sudu 1

Obr. 2: Průmyslově vyráběná vodní klapka - rozměrový náčrt

Logolink