Struktura

Základy staveb

Základy staveb

Poškození budov v základech má za následek další poškození jednotlivých částí konstrukce budovy. Zjišťování příčin poruch je odborná a mnohdy složitá záležitost.

Příčiny a projevy poruch základů jsou:

 • Nedostatečná hloubka základových konstrukcí – projevuje se porucha vlivem promrzání základových konstrukcí. Důležité je dodržovat zásadu zakládání staveb v nezamrzné hloubce,

 • Únosnost zeminy – stavba nerovnoměrně sedá,

 •  Podzemní vody – jejich výšku ovlivňují povětrnostní podmínky, sucho, déšť

 • Otřesy půdy a podloží – stavba stojí v blízkosti dálnice, železnice, lomu atd.,

 • Negativní vlivy sousedních staveb a okolí  – nestejná výška založení sousední stavby, činnost v lomech /výbuchy a detonace/.

obrazek

Obr. 1: Trhliny svislé

Druhy rekonstrukcí základů jsou:

 • Podezdívání základů – provádíme při prohlubování suterénu nebo při  poruše základu  budovy

 • Rozšiřování základů – provádíme, pokud se bude jednat o změnu hmotnosti konstrukční části objektu a původní základy neodpovídají plánovanému zatížení,

obrazek

Obr. 2: Zpevňování základu

obrazek

Obr. 3: Zpevňování základu budovy

 • Zpevňování základové půdy – provádíme tehdy pokud půda vykazuje malou únosnost.

Způsoby zlepšení únosnosti základové půdy jsou:

Obr. 4: Vibrační pěch

Obr. 5: Vibrační válec

 • Zhutnění – zhutněním se vytlačí vzduchové mezery v podloží. Provádíme příložnými vibrátory, vibračními deskami nebo válcováním,

Obr. 6: Zhutňovač zeminy

Obr. 7: Odvodňování zeminy

 • Odvodnění – zamokřenou zeminu zbavíme vody odvodněním drenáží, která je uložena pod základovou spárou do štěrkového lože,

obrazek

Obr. 8: Kladení odvodňovací drenáže

 

 • Výměna – se provádí pokud je zjištěna nestejná únosnost a různorodost zeminy. Zeminu nahradíme novou únosnější za stálého hutnění po vrstvách,

 • Injektáž – provádí se vstřikování injektážní směsi do vrtů pod tlakem do nevyhovujících zemin pro zakládání stavby. Jsou to zeminy v horních vrstvách nevyhovující z hlediska únosnosti.

obrazek

Obr. 9: Injektáž základové půdy

 • Mikropiloty – provádí se vrt, který se zaplní cementovou zálivkou zespoda nahoru speciálním zařízením. Může se vkládat i výztuž. Kombinuje se i s injektáží.

obrazek

Obr. 10: Mikropiloty

Zdroje

 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.
 • Zednictví. Praha 7: Grada Publishing, , 1998. ISBN 80-7169-653-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Trhliny svislé. Trhliny ve zdivu budov. Tzbinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014, [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/historicke-stavby/10890-sledovani-pokusneho-predepnuteho-zdeneho-objektu
 • Obr. 2: Zpevňování základu. Zpevňování základu budovy. Silesnet.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://adigemk.silesnet.cz/podklady/zpevnovani-zakladu-02.jpg
 • Obr. 3: Zpevňování základu budovy. Zpevňování základu budovy. Silesnet.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://adigemk.silesnet.cz/podklady/zpevnovani-zakladu-02.jpg
 • Obr. 4: Vibrační pěch. Vibrační pěch Bomag. Vrbka strojní vybavení [online]. © 2009 Vrbka [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.strojnivybaveni.cz/vibracni-pech-bomag-bt-60-4/
 • Obr. 5: Vibrační válec. Ručně vedené tandemové vibrační válce. TESTA s.r.o. [online]. © 2011–2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.testa-jesenice.cz/stavebni-technika/hutnici-technika/stroje-bomag/
 • Obr. 6: Zhutňovač zeminy. Zhutňovač zeminy. ASCENDUM stavební stroje Czechs.r.o. [online]. © copyright AB Volvo 2008 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.volvoce.com/dealers/cs-cz/Volvo/products/compac
 • Obr. 7: Odvodňování zeminy. Odvodňování zeminy. Marcel Ramík Stavební a výkopové práce [online]. Jiří Polášek - tvorba úspěšných stránek, SEO [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.marcelramik.cz/stavebni-prace/
 • Obr. 8: Kladení odvodňovací drenáže. Odvodnění. Obec Kořetín [online]. copyright © 2009 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://kretin.eu/?MI=24&AR=1177
 • Obr. 9: Injektáž základové půdy. Injektáž základové půdy. Kellergrundbau.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.kellergrundbau.cz/images/technologieImages/soilcrete2.jpg
 • Obr. 10: Mikropiloty. Technologický postup provádění mikropilot. Zakládání saveb [online]. Obsah © 2008 - 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.zakladani.cz/cz/mikropiloty

Zapamatuj si

Zhutněním se vytláčí vzduchové mezery z hmoty podloží.

Logolink