Struktura

Barvy a barviva

Barvy a barviva

Mezi nejdůležitější materiály, které našly využití v polygrafickém průmyslu, patří bezesporu tiskové barvy a barviva. Tiskové barvy jsou vlastně prostředkem přenosu informace z tiskové formy na potiskovaný materiál, jsou tudíž velmi důležitou částí polygrafického procesu. O významu tisku by mohl pohovořit i Johannes Gutenberg, který se zasloužil o masovou produkci knih vynálezem mechanického knihtisku v roce 1447. V následující kapitole se dozvíme více o složení, vlastnostech a funkcích tiskových barev. Sami uvidíte, že je to docela věda.

Dílčí lekce

Zdroje

Obrázky:

Historie

Content gutenberg

Obr. 1: Johann Gutenberg

Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg byl vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí pohyblivých liter. Důsledkem rozšíření jeho objevů byla masová produkce knih a zlom v možnostech šíření informací. Po polovině 15. století se knihtisk rychle rozšířil po Evropě a následně do celého světa. Tisky do roku 1500 se nazývají inkunábule.

Gutenberg také zlepšil tiskařský lis a vytvořil novou tiskařskou barvu na bázi fermeže.

Logolink