Struktura

Model Sluneční soustavy

Model Sluneční soustavy

 

Model Sluneční soustavy

Tab.1

  skutečnost model
  průměr (km) vzdálenost (km) vzdálenost (AU) průměr (cm) vzdálenost (cm)
Slunce 1 390 000 0      
Merkur 4 880 57 910 000      
Venuše 12 103 108 200 000      
Země 12 756 149 600 000      
Mars 6 794 227 940 000      
Jupiter 142 984 778 330 000      
Saturn 108 728 1 429 400 000      
Uran 51 118 2 870 990 000      
Neptun 49 532 4 504 000 000      

 

Úkol: Vytvořte model sluneční soustavy. Při tvorbě modelu sluneční soustavy vyjděte ze skutečných rozměrů Slunce a planet. Slunci a každé planetě přiřaďte jeden kus ovoce, který bude dané těleso v modelu představovat.

 

Příklad modelu Sluneční soustavy

Tab.2

  skutečnost model
  průměr (km) vzdálenost (km) vzdálenost (AU) průměr (cm) vzdálenost (cm)
Slunce 1 390 000 0 0 100 0
Merkur 4 880 57 910 000 0,39 0,35 3,86
Venuše 12 103 108 200 000 0,72 0,87 7,21
Země 12 756 149 600 000 1,00 0,92 9,96
Mars 6 794 227 940 000 1,52 0,49 15,18
Jupiter 142 984 778 330 000 5,20 10,29 51,84
Saturn 108 728 1 429 400 000 9,55 7,82 95,21
Uran 51 118 2 870 990 000 19,19 3,68 191,23
Neptun 49 532 4 504 000 000 30,11 3,56 300,00

V příkladu modelu Sluneční soustavy jsem použil jiná měřítka pro průměr planet a jejich vzdálenost od Slunce. Tedy průměr Slunce v modelu je 100 cm od tohoto rozměru se odvíjí průměry planet. Vzdálenost planety Neptun je 30 AU a od tohoto rozměru se odvíjí vzdálenosti ostatních planet.

 

Obr. 1: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

 

Obr. 2: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

 

Obr. 3: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

 

Obr. 4: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

  • Obr. 2: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

  • Obr. 3: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

  • Obr. 4: Fotografie modelu sluneční soustavy (foto autora)

Logolink