Struktura

Rozdělení napájecích zdrojů

Rozdělení napájecích zdrojů

Napájecí zdroje můžeme rozdělit podle různých hledisek:

Podle typu dodávaného výkonu

 • Zdroje stejnosměrných napětí a proudů

 • Zdroje střídavých napětí a proudů

Podle základního fyzikálního principu činnosti

 • elektrochemické (primární a sekundární suché články)

 • elektromechanické (generátory, dynama, alternátory)

 • zdroje, využívající elektrickou rozvodnou síť (elektronické)

 • jiné

Podle povahy vnitřních dějů

 • zdroje neregulované

 • zdroje regulované (se spojitou či nespojitou regulací)

Některé typy napájecích zdrojů mohou být kombinované, využívat více principů současně apod.

Elektrická zařízení, vyžadující malých výkonů napájecích zdrojů, jsou často v praxi napájena jak ze zdrojů napětí (proud je dán charakterem zátěže), tak proudů (napětí na zátěži je dáno její povahou). U zařízení vyžadujících vyšší výkony napájecích zdrojů se setkáme zpravidla jen se zdroji napětí.

Zvláštní skupinu tvoří elektronické spínané zdroje. Nadále se budeme zabývat pouze klasickými napájecími síťovými zdroji.

Ukázky napájecích zdrojů

obrazek

Obr. 1: Laboratorní zdroj

 

obrazek

Obr. 2: Elektrochemický zdroj

obrazek

Obr. 3: Alternátor

 

Dílčí lekce

Zdroje

Obrázky

 • Obr. 1:  Autor neznámý. Laboratorní zdroj. [online]. [cit. 2014-08-15]. Dostupné z: http://www.hotair.cz/pom_lab.php?a=41
 • Obr. 2:  Autor neznámý. Elektrochemický zdroj. [online]. [cit. 2014-08-15]. Dostupné z: http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk/eshop/9-1-Ekologicke-EcoTech-riesenia/0/5/892-Akumulator-energie-BezU-Oloveny-GEL-PbH2SO4-VIPOW-12V-20Ah-LP20-12-20h-C500-V50
 • Obr. 3:  Autor neznámý. Alternátor. [online]. [cit. 2014-08-15]. Dostupné z: http://www.electronics-cooling.com/2002/05/thermal-design-challenges-in-automotive-alternator-power-electronics/

 

Logolink