Struktura

Ochrana OZ proti přetížení

Ochrana operačního zesilovače proti přetížení

Jelikož integrované operační zesilovače nemají ideální vlastnosti, existují jistá omezení při jejich aplikacích. Omezení vyplývají především z konkrétních vlastností jednotlivých typů OZ, které jsou určeny jejich parametry.

Při realizaci v praxi je třeba brát v úvahu tyto pokyny a upozornění:

 • v těsné blízkosti vývodů pro napájení OZ je nezbytné zapojit proti zemi blokovací keramické kondenzátory o kapacitě 10 až 100 nF

 • kovové pouzdro OZ bývá vodivě spojeno se záporným napájecím vývodem (často č.4)

 • výstup OZ lze proti poškození zkratem chránit zařazením rezistoru R = 47Ω až 2kΩ do série s výstupní svorkou (vývod č.6)

 • k buzení TTL logiky je třeba omezit úroveň výstupního napětí na +5V

 • vstupy OZ lze před napěťovým přetížením chránit pomocí Zenerových diod, popř. pomocí křemíkových diod

 • proti chybnému připojení napájecího zdroje je možné se chránit zapojením diod v napájecí větvi

 • pro OZ jako stejnosměrné zesilovače je třeba použít pro napájení dva zdroje, popř. zdroj se střední odbočkou

Obr. 1: Ochrana výstupu OZ proti zkratu

 

Obr. 2: Úprava OZ pro připojení logiky TTL 

 

Obr. 3: Ochrana vstupů OZ

Obr. 4: Ochrana OZ proti chybnému připojení napájecího napětí

 

 

Zdroje

 • STACH, Jan et al. Československé integrované obvody. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.

Obrázky

 • Obr. 1: STACH, Jan et al. Ochrana výstupu OZ proti zkratu. Československé integrované obvody. První. Ing. Jana Lukešová. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.
 • Obr. 2: STACH, Jan et al. Úprava OZ pro připojení logiky TTL. Československé integrované obvody. První. Ing. Jana Lukešová. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.
 • Obr. 3: STACH, Jan et al. Ochrana vstupů OZ. Československé integrované obvody. První. Ing. Jana Lukešová. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.
 • Obr. 4: STACH, Jan et al. Ochrana OZ proti chybnému připojení napájecího napětí. Československé integrované obvody. První. Ing. Jana Lukešová. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.
Logolink