Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kód BCD je:

Biqvinární dekadický kód.

Přímý binární kód.

Binární kód pro kódování dekadických číslic.

 
2.

Vyberte výraz, který určuje negaci funkce uvedené v Karnaughově mapě.

NonY= (NonA + NonC) . D

NonY= A . NonD + C . NonD

NonY= (A + NonD) + C + NonD

 
3.

Vyjádřete negaci funkce uvedenou v Karnaughově mapě.

NonY= (NonA + NonC) . (A + B)

NonY= (A + C) . (NonA + NonB)

NonY=( A . B) + NonA . NonC

 
4.

Dekadické číslo 18 vyjádřete v kódu BCD.

0001 0010

0001 1000

0110 0010

 
5.

Které obvody se používají pro převod z DEC soustavy do BIN soustavy?

Kodéry.

Generátor parity.

Dekodéry.

 
6.

Co je to kód?

Soubor číslic a písmen k zaznamenání informace.

Soubor pravidel k zakódování informace.

Soubor znaků a pravidel k zaznamenání informace.

 
7.

Vyjádřete funkci uvedenou v Karnaughově mapě.

 

Y = A . (nonB + nonC) + A . nonB . C

Y = A . B + nonA . nonC

Y = A . nonB + A . C + nonA . nonC

 
8.

Jak dělíme obvody v číslicové technice?

Na přímé a nepřímé.

Na kombinační a sekvenční.

Na kombinované a nekombinované.

 
9.

Co je to kodér?

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy, které převádí informace z původního souboru znaků do jiného souboru znaků.

Zařízení s mnoha vstupy a jedním výstupem, které převádí informace z kódu BCD do jiného kódu.

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy, které převádí informace z kódu BCD do přímého dvojkového kódu.

 
10.

V pravdivostní tabulce pro dvoubitový komparátor vyberte sloupec se správnými hodnotami

Správné hodnoty jsou ve sloupci 3.

Správné hodnoty jsou ve sloupci 2.

Správné hodnoty jsou ve sloupci 1.

 
11.

Pomocí jakého typu hradel lze realizovat libovolnou logickou funkci?

NAND a NOR.

XOR.

AND a OR.

 
Logolink