Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je to multiplexer?

Multiplexor je elektronický jednopólový n-polohový přepínač (selektor).

Multiplexor je elektronický n-pólový n-polohový přepínač (selektor).

Multiplexor je elektronický n-pólový jednopolohový přepínač (selektor).

 
2.

Vyjádřete funkci uvedenou v Karnaughově mapě.

 

Y = A . (nonB + nonC) + A . nonB . C

Y = A . B + nonA . nonC

Y = A . nonB + A . C + nonA . nonC

 
3.

Jakou logickou funkci realizuje uvedené zapojení?

Ekvivalenci.

Neekvivalenci.

Negovaný logický součet.

 
4.

V pravdivostní tabulce pro jednobitový komparátor vyberte sloupec se správnými hodnotami:

 

Sloupec 2.

Sloupec 1.

Sloupec 3.

 
5.

Pomocí jakého typu hradel lze realizovat libovolnou logickou funkci?

NAND a NOR.

XOR.

AND a OR.

 
6.

Jaká matematická soustava se označuje zkratkou BIN?

Dvojková.

Desítková.

Osmičková.

 
7.

Které obvody se používají pro převod z DEC soustavy do BIN soustavy?

Kodéry.

Generátor parity.

Dekodéry.

 
8.

Co je to ALU (aritmeticko logická jednotka)?

Funkční blok schopný provádět základní logické operace součet a součin s aritmetickými proměnnými.

Funkční blok schopný provádět aritmetické nebo logické operace.

Funkční blok schopný provádět určité aritmetické operace s logickými proměnnými.

 
9.

Kód BCD je:

Biqvinární dekadický kód.

Přímý binární kód.

Binární kód pro kódování dekadických číslic.

 
10.

Dekodér je:

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy pro převod informace z jednoho kódu do jiného kódu.

Zařízení s jedním vstupem a mnoha výstupy pro převod z jednoho kódu do jiného kódu.

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy pro převod informace z kódu BCD do původního souboru.

 
11.

Co je to kodér?

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy, které převádí informace z původního souboru znaků do jiného souboru znaků.

Zařízení s mnoha vstupy a jedním výstupem, které převádí informace z kódu BCD do jiného kódu.

Zařízení s mnoha vstupy a výstupy, které převádí informace z kódu BCD do přímého dvojkového kódu.

 
Logolink