Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Klopný obvod typu T je popsán pravdivostní tabulkou - vyberte správný sloupec.

Sloupec B.

Sloupec C.

Sloupec A.

 
2.

Klopný obvod typu J-K je popsán pravdivostní tabulkou – vyberte správný výraz.

Sloupec A.

Sloupec B.

Sloupec C.

 
3.

Jaký typ klopného obvodu je na obrázku?

Synchronní klopný obvod RS.

Asynchronní klopný obvod RS.

Klopný obvod D.

 
4.

Definice sekvenčního logického obvodu.

Sekvenční logický obvod je skupina logických členů vzájemně propojených tak, aby realizovaly sekvenční logickou funkci.

Sekvenční logický obvod je skupina vzájemně propojených logických členů NAND nebo NOR.

Sekvenční logický obvod vykonává logickou funkci dvou závisle proměnných.

 
5.

Která zařízení nepatří mezi sekvenční logické obvody?

Multivibrátory a univibrátory.

Čítače a multivibrátory.

Oscilátory a multiplexery.

 
6.

Klopné obvody dělíme do těchto skupin:

Astabilní, monostabilní a bistabilní.

Astabilní, monostabilní a stabilní.

Astabilní, bistabilní a nestabilní.

 
Logolink