Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Klopný obvod typu J-K je popsán pravdivostní tabulkou – vyberte správný výraz.

Sloupec A.

Sloupec B.

Sloupec C.

 
2.

Klopné obvody dělíme do těchto skupin:

Astabilní, monostabilní a bistabilní.

Astabilní, monostabilní a stabilní.

Astabilní, bistabilní a nestabilní.

 
3.

Klopný obvod typu D je popsán pravdivostní tabulkou – vyberte správný výraz.

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

 
4.

Která zařízení nepatří mezi sekvenční logické obvody?

Multivibrátory a univibrátory.

Čítače a multivibrátory.

Oscilátory a multiplexery.

 
5.

Klopný obvod typu RS je popsán pravdivostní tabulkou – vyberte správný sloupec.

Sloupec A

Sloupec C

Sloupec B

 
6.

Definice sekvenčního logického obvodu.

Sekvenční logický obvod je skupina logických členů vzájemně propojených tak, aby realizovaly sekvenční logickou funkci.

Sekvenční logický obvod je skupina vzájemně propojených logických členů NAND nebo NOR.

Sekvenční logický obvod vykonává logickou funkci dvou závisle proměnných.

 
Logolink