Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Přesnou lícovanou díru vytvoříme:

přesným vrtáním

vrtáním a vyhrubováním

vrtáním, vyhrubováním a vystružováním

 
2.

Co nepatří do pravidel správného vystružování?

Výstružníkem netočíme zpět

Výstružník zavádíme kolmo do díry

Výstružníkem musíme otáčet zpět, abychom odtrhli třísku

 
3.

Ruční výstružník je:

kratší než strojní

delší než strojní

stejně dlouhý jako strojní

 
4.

Zpětné zahlubování se používá k opracování:

odvrácených čelních ploch

přístupných čelních ploch

válcových ploch na soustruhu

 
5.

Vyhrubování slouží k:

výrobě otvoru

výrobě lícovaného otvoru

zpřesnění geometrického tvaru otvoru

 
6.

Přídavek pro ruční vystružování je:

0,05 – 0,1mm

0,1 – 0,2 mm

0,2 – 0,4 mm

 
7.

Válcovým záhlubníkem vytvoříme plochu pro hlavu šroubu:

zápustného

válcového

čočkovitého

 
8.

Kuželový záhlubník slouží k:

vytvoření středu pro vrtání šroubovitým vrtákem

navedení vřetene vrtačky do osy díry

vytvoření plochy pro zápustnou hlavu šroubu

 
9.

Stavitelné výstružníky lze nastavovat v rozsahu:

1 - 2 mm

2 - 4 mm

5 mm

 
Logolink