Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro otvory nad průměr 500 mm se používají:

vyvrtávací tyče

vyvrtávací hlavy

vyvrtávací ramena

 
2.

Které tvrzení je správné?

Vyvrtávání je vrtání do plného materiálu

Vyvrtávání je zvětšování již předem zhotoveného otvoru

Vyvrtávání je totéž co vrtání

 
Logolink