Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co jsou pracovní jednotky?

Nefunkční celky, které nemají samostatný pohon vřetena i posuvů a pracují většinou v automatickém cyklu.

Funkční celky, které nemají samostatný pohon vřetena i posuvů a pracují většinou v automatickém cyklu.

Nefunkční celky, které mají samostatný pohon vřetena i posuvů a pracují většinou v automatickém cyklu.

Funkční celky, které mají samostatný pohon vřetena i posuvů a pracují většinou v automatickém cyklu.

 
2.

Co je referenční bod?

Je druhý, výrobcem pevně stanovený a pro ustavení měřicí části CNC systému stroje velmi důležitý bod, který definuje základní (výchozí) polohu suportu nebo vřetene na stroji. Body M a R ohraničují pracovní prostor stroje. Při zahájení nebo přerušení práce (pohybu suportu) z tohoto bodu vždy vycházíme, protože takto lze snadněji stanovit velikost přírůstků (inkrementů).

Je bod ležící na čele vřetene v ose otáčení u frézky, u soustruhu ve středu upínacího prostoru nástrojové hlavy, řídicí systém odměřuje od tohoto bodu pohyb nástroje v příslušné ose a přepočítává k tomuto bodu základní rozměry a korekce nástrojů.

Je při programování a obrábění základním bodem (počátkem) souřadnicového osového systému, můžeme jej volit naprosto volně a v průběhu programu můžeme tento bod měnit podle potřeby. Od tohoto bodu jsou počítány rozměry obrobku a přepočítány zadané souřadnice pro jednotlivé pohyby.

Je definován jako místo pro počátek NC programů, je předepisován programovým listem a jeho umístění je zakresleno na seřizovacím listě. U většiny jednoduchých programů je totožný s nulovým bodem obrobku.

 
3.

Co zajišťuje dopravník?

přemístění všech součástí v dopravním proudu

nepřemístění všech součástí v dopravním proudu

přemístění všech součástí letecky

přemístění všech součástí po moři

 
4.

Co jsou náhodné vlastní ztráty?

poruchy strojů (vylomení ostří) nebo mechanismů některého stroje v lince, výroba zmetků apod.

poruchy nástrojů (vylomení ostří) nebo mechanismů některého stroje v lince, výroba zmetků apod.

např. rozběh linky na počátku práce před dosažením pracovní teploty, přejímka směny, plánovaná údržba a výměna nástrojů, kontrola uzlů stroje apod.

např. doběh linky na počátku práce po dosažení pracovní teploty, přejímka směny, plánovaná údržba a výměna nástrojů, kontrola uzlů stroje apod.

 
5.

Pro jakou výrobu se převážně používají automatizované výrobní linky?

kusovou a sériovou výrobu

sériovou a velkosériovou výrobu

kusovou a hromadnou výrobu

hromadnou a velkosériovou výrobu

 
6.

Co tvoří obráběcí linky?

Soustava obráběcích strojů, které jsou propojeny navzájem zařízením pro dopravu obrobku mezi jednotlivými stroji.

Soustava obráběcích nástrojů, které jsou propojeny navzájem zařízením pro dopravu obrobku mezi jednotlivými nástroji.

Soustava tvářecích strojů, které jsou propojeny navzájem zařízením pro dopravu obrobku mezi jednotlivými stroji.

Soustava obráběcích strojů, které nejsou propojeny navzájem zařízením pro dopravu obrobku mezi jednotlivými stroji.

 
7.

K čemu jsou určeny jednoúčelové obráběcí stroje?

pro obrábění výrobků se specifickými rozměry, tvary a nároky na operace obrábění

pro neobrábění výrobků se specifickými rozměry, tvary a nároky na operace obrábění

pro neobrábění výrobků s nespecifickými rozměry, tvary a nároky na operace obrábění

pro obrábění výrobků se specifickými rozvory, tvary a nároky na operace obrábění

 
8.

Jaké typy automatizovaných výrobních linek rozlišujeme podle způsobu upínání a dopravy obrobků mezi pracovními stanicemi?

Průběžné automatizované obráběcí linky – bez upínacích palet a vratné automatizované obráběcí linky – bez upínacích palet.

Průběžné automatizované obráběcí linky – s upínacími paletami a vratné automatizované obráběcí linky – s nosnými upínacími paletami.

Průběžné automatizované obráběcí linky – bez upínacích palet a vratné automatizované obráběcí linky – s nosnými upínacími paletami.

Průběžné automatizované obráběcí linky – s nosnými upínacími paletami a vratné automatizované obráběcí linky – s nosnými upínacími paletami.

 
Logolink