Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je to program?

Ohraničená posloupnost oddělených skupin znaků, kterým říkáme doky nebo slova.

Neohraničená posloupnost oddělených skupin znaků, kterým říkáme doky nebo věty.

Ohraničená posloupnost oddělených skupin znaků, kterým říkáme bloky nebo věty.

Neohraničená posloupnost oddělených skupin znaků, kterým říkáme bloky nebo slova.

 
2.

V čem spočívá u automatizovaných výrobních linek pracovní činnost člověka?

jen v kontrole

v kontrole, seřizování a údržbě

jen v seřizování a údržbě

člověk zde není potřeba, vše vykonává automatizovaná výrobní linka sama

 
3.

Jaké mohou být efektory?

sklopné, technologické, kombinované

úchopné, technologické, kombinované

úchopné, sklopné, kombinované

přechodné, technologické, kombinované

 
4.

Jaké výhody má použití CNC obráběcích strojů?

jen automatizaci a pružnost

jen zaručenou přesnost každého výrobku, pružnost – snadná změna výrobního sortimentu

jen automatizaci, zaručenou přesnost každého výrobku

automatizaci, zaručená přesnost každého výrobku, pružnost – snadná změna výrobního sortimentu

 
5.

Čím jsou tvořeny jednoúčelové obráběcí stroje?

jen otočným stolem

jen přímočarým pohybem polohovacích jednotek

otočným stolem, přímočarým pohybem polohovacích jednotek

otočný stůl i přímočarý pohyb polohovacích jednotek se zde nepoužívá

 
6.

Které znáte přídavné jednotky?

Přívod elektrické energie, dálkové ovládání stroje, hydraulický agregát, chladicí agregát, dopravník třísek a mazací agregát.

Přívod tepelné energie, dálkové ovládání nástroje, hydraulický agregát, chladicí agregát, dopravník třísek a mazací agregát.

Přívod elektrické energie, dálkové ovládání nástroje, hydraulický agregát, chladicí agregát, dopravník lísek a mazací agregát.

Přívod elektrické energie, blízké ovládání stroje, pneumatický agregát, chladicí agregát, dopravník třísek a mazací agregát.

 
7.

Co jsou obráběcí centra?

Jsou CNC obráběcí stroje, které umožňují koncentraci různých operací při jednom upnutí obráběné součásti. Využívá se u nich automatické výměny nástrojů, kontroly rozměru obrobků, či polohy nástrojů, výměny obrobků.

Jsou CNC obráběcí stroje, které neumožňují koncentraci různých operací při jednom upnutí obráběné součásti. Využívá se u nich automatické výměny strojů, kontroly rozměru obrobků, či polohy nástrojů, výměny obrobků.

Jsou CNC obráběcí stroje, které umožňují koncentraci různých operací při několika upnutí obráběné součásti. Využívá se u nich automatické výměny nástrojů, kontroly rozměru obrobků, či polohy nástrojů, výměny obrobků.

Jsou CNC obráběcí stroje, které umožňují koncentraci různých operací při jednom upnutí obráběné součásti. Nevyužívá se u nich automatické výměny nástrojů, kontroly rozměru obrobků, či polohy strojů, výměny obrobků.

 
8.

Co zajišťuje zpětný dopravník?

dopravu palet z vykládací do zakládací stanice

dopravu palet z vykládací do vykládací stanice

dopravu palet ze zakládací do zakládací stanice

palety ze zakládací do vykládací stanice zpětný dopravník nepřepravuje

 
Logolink