Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je specifické pro montáž s úplnou vyměnitelností součástí?

Součásti se vyrábějí v úzkých tolerancích (s vyšší přesností) a lze je libovolně vyměňovat.

Součásti se vyrábějí ve větších tolerancích (výroba je levnější).

Pracovníci se při práci libovolně střídají.

Provádí se pouze při ruční montáži (výroba je levnější).

 
2.

Na čem hlavně závisí způsob organizace montáže?

Na pracovnících.

Na vedení firmy.

Na zákazníkovy.

Na rozsahu výroby.

Na prostorách firmy.

Na počasí.

 
3.

Jak dělíme organizaci montáže?

Přesná a nepřesná montáž.

Velá a malá montáž.

Nerozčleněná a rozčleněná montáž.

Organizovaná a neorganizovaná montáž.

Nedělí se.

 
Logolink