Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co jsou kalibry?

Přesně vyrobené součástky.

Součástky určené k exportu.

Pevná měřidla s nerychlejším a nejsnazším použitím.

Pevná měřidla se zdlouhavým nastavováním měřených hodnot (nejméně použivané).

 
2.

Kde jsou obsaženy závazné normalizační předpisy?

V občanském zákonmíku.

V normách.

U majitele firmy.

V Praze.

Ve směrnicích BOZP.

 
3.

Používá se při přípraných pracích VÝBĚROVÁ METODA?

Ano.

Ne.

 
Logolink