Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Světlo o vlnové délce 400 nm přechází ze vzduchu  (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2.

Frekvence světla se při přechodu do tohoto prostředí:

dvakrát zvětší

nezmění se

nelze určit

dvakrát zmenší

 
2.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 450 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 4 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 18 cm.

Perioda mřížky je:

0,02 mm    

0,01 mm   

0,001 mm  

0,002 mm

 
3.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1   . Index lomu skla je 1,5.

Frekvence světla je:

6 . 1014 Hz         

5 . 1014 Hz          

4 . 1014 Hz           

3 . 1014 Hz  

 
4.

Světlo o vlnové délce 400 nm přechází ze vzduchu  (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2.

Rychlost světla se při přechodu:

nezmění se

dvakrát zvětší

nelze určit

dvakrát zmenší

 
5.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1   . Index lomu skla je 1,5.

Rychlost světla ve skle je:

3 . 108   m . s-1     

1,5 . 108  m . s-1     

2 . 108  m . s-1     

1 . 108   m . s-1     

 
6.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 450 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 4 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 18 cm.

Počet vrypů na 1 cm u této mřížky je:

10 000 

100

1000

100 000

 
7.

Světlo o vlnové délce 400 nm přechází ze vzduchu  (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2.

Vlnová délka se při přechodu do tohoto prostředí:

dvakrát zvětší

dvakrát zmenší

nezmění se

nelze určit

 
8.

Na skleněnou destičku ve vzduchu, jejíž tloušťka je 0,1 µm s indexem lomu n = 1,5 dopadá kolmo bílé světlo. V odraženém světle se bude nejvíce zesilovat světlo o vlnové délce:

450 nm    

500 nm    

550 nm

600 nm

 
9.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1   . Index lomu skla je 1,5.

Vlnová délka světla ve skle je:

400 nm             

900 nm        

500 nm      

600 nm

 
10.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 450 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 4 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 18 cm.

Vzdálenost maxima 1. řádu od maxima 0. řádu, pokud je mřížka osvětlena světlem o vlnové délce 600 nm, je:

24 cm   

12 cm 

16 cm 

10 cm

 
Logolink