Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

17)     Jaký je princip teplovodního vytápění se  samotížným oběhem :

a. ohříváním ve zdroji zvětšuje voda svůj objem a tím snižuje měrnou hmotnost a je vytlačována do otopného tělesa ochlazenou vodou ze zpětného potrubí

b. ohříváním ve zdroji se nad hladinou vytváří pára, čímž se vytváří tlak, který vytlačuje vodu  do otopných těles

c. tlak potřebný k vytláčení ohřáté vody do topných těles se vytváří oběhovým čerpadlem 

 
2.

1)     Mezi teplonosné látky patří:

a. voda, olej, ropa, pára a nemrznoucí směs

b. voda, zemní plyn, uhlí, pára a topný olej

c. voda, pára, vzduch, olej a nemrznoucí směs

 
3.

6)     Teplo do místnosti můžeme předávat těmito způsoby:

a. otopnými tělesy, sálavými plochami a přímo teplým vzduchem

b. otopnými hady, stavebními konstrukcemi (podlahy, stěny…), přímo teplým vzduchem

c. okny, otopnými hady, stavebními konstrukcemi (podlahy, stěny…) teplým vzduchem

 
4.

7)     Jednotrubková otopná soustava je:

a. teplovodní  soustava vytápění, u které je v rozvodu otopné vody použito pouze jedné trubky, není odděleno potrubí s topnou a vratnou vodou

b. soustava vytápění, ve které je použit jeden druh trubek

c. teplovodní  soustava vytápění, u které je  rozvod otopné vody veden jednou trubkou tam   a  jednou  trubkou  zpět

 
5.

19)     Klasické uspořádání  hlavního rozvodu znamená:

a. rozvod není  větvený s postupným dělením průtoku do jednotlivých částí rozvodu až k otopnému tělesu, chybí patrové rozvaděče

b. rozvod  je větvený s postupným dělením průtoku do jednotlivých částí rozvodu až k otopnému tělesu, jsou použity patrové rozvaděče

c. rozvod  je větvený s postupným dělením průtoku do jednotlivých částí rozvodu až k otopnému tělesu, chybí patrové rozvaděče

 
6.

9)     Ležatý rozvod otopné soustavy se spodním rozvodem je umístěn:

a. v nejnižším podlaží, většinou nad kotlem (zavěšen pod stropem)

b. v nejvyšším patře nad OT či topnou plochou (v podkroví)

c. přívodní potrubí  v nejvyšším patře a vratné potrubí je  v nejnižším patře

 
7.

4)     Fungování nuceného oběhu je podmíněno:

a. strojním zařízením (čerpadlo)

b. výškovým rozdílem mezi kotlem a otopným tělesem, strojním zařízením (čerpadlo)

c. strojním zařízením (čerpadlo), rozdílem teploty topné a vratné tekutiny

 
8.

5)     Mezi nevýhody nuceného oběhu patří:

a. závislost na elektrické energii, vznik hluku, zvýšení pořizovacích nákladů

b. nepružnost otopné soustavy, zvýšení pořizovacích nákladů

c. závislost na elektrické energii, vznik hluku, pomalý zátop

 
9.

10)     Ležatý rozvod otopné soustavy s horním rozvodem je umístěn:

a. v nejvyšším patře nad OT či topnou plochou (v podkroví)

b. v nejnižším podlaží, většinou nad kotlem (zavěšen pod stropem)

c. přívodní potrubí  v nejvyšším patře a vratné potrubí je  v nejnižším patře

 
10.

3)    Vznik tlakového rozdílu (účinného vztlaku) u samotížného oběhu je podmíněn:

a. rozdílem teploty topné a vratné tekutiny, výškovým rozdílem mezi kotlem a otopným tělesem

b. strojním zařízením (čerpadlo), rozdílem teploty topné a vratné tekutiny

c. výškovým rozdílem mezi kotlem a otopným tělesem, strojním zařízením (čerpadlo)

 
Logolink