Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

10)    Jaký význam má expanzní nádoba:

a. slouží jako zabezpečovací zařízení pro vyrovnání změn objemu vody u teplovodních systémů

b. slouží pro odvzdušnění teplovodních otopných systémů

c. slouží pro odvádění kondenzátu

 
2.

19)    Otopnou soustavu můžeme regulovat tímto způsobem​:

a. teploměr, termostatické ventily (hlavice), tlakoměr

b. termostat, teplotní čidlo, směšovací ventily

c. termostat, směšovací ventily, termostatické ventily (hlavice)

 
3.

13)    Hlavní důvody použití tepelné izolace potrubí jsou:

a. snížení tepelných ztrát, dilatace a ochrana potrubí, ochrana před hlukem

b. dilatace a ochrana potrubí, ochrana před hlukem, zvýšení tepelných ztrát

c. snížení tepelných ztrát, dilatace a ochrana potrubí, ochrana před požárem

 
4.

2)     Kotel pro teplovodní otopnou soustavu slouží:

a. k ohřátí vody na pracovní teplotu

b. k ohřátí páry na pracovní telotu

c. k ohřátí vody na teplotu110 °C

 
5.

1)     Jak se dělí výměníky:

a. na souproudé, protiproudé a křížové

b. na teplovodní a horkovodní

c. na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké

 
6.

6)     Oběhové čerpadlo je:

a. zařízení, které uvádí do pohybu topné médium ÚT, popř. cirkulaci teplé vody

b. zařízení, které čerpá vodu z hloubky 12 000 mm

c. zařízení, které vytlačí vodu do výšky 8 000 mm

 
7.

8)     Z kterých částí se skládá zabezpečovací zařízení teplovodní otopné soustavy:

a. z části expanzní a pojistné

b. z uzavřené expanzní nádoby

c. z pojistného ventilu 

 
8.

3)     Vrstvené materiály:

a. spojují vlastnosti klasických materiálů

b. zvyšují nevýhody klasických materiálů

c. vrství se kvůli tloušťce

 
9.

7)     Kam montujeme uzavřenou expanzní nádobu:

a. na vratné potrubí v blízkosti kotle

b. do nejvyššího místa otopné soustavy

c. na přívodní potrubí kdekoliv 

 
10.

17)    Vzduch způsobuje v teplovodní otopné soustavě tyto problémy:

a. korozi, zavzdušnění, snížení hluku, poškození kotle

b. korozi, zavzdušnění, zvýšení hluku, poškození čerpadla a termostatu

c. korozi, zavzdušnění, zvýšení hluku, poškození čerpadla

 
Logolink