Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Hlubinné základy se používají pokud je zemina:

únosná

neúnosná

je jedno jaká je zemina

 
2.

Pilota je prvek pro zakládání:

vodorovný

svislý

šikmý

 
3.

Podzemní stěny se uplatňují:

při zajišťování hlubokých stavebních jam, např. v zastavěné oblasti

při zajistění výkopů pro základové pásy

při zajištění hlubokých výkopů pro základové patky

 
4.

Šachtové pilíře se provádějí nejčastěji do hloubky:

15 m

6 m

60 m

 
5.

Vrtaná pilota se betonuje:

na místě
 

ve výrobně

část ve výrobně a část na místě

 
6.

Šachtové pilíře mají průřez:

šestiúhelníkový
 

kruhový

čtvercový

 
Logolink