Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kam se vkládají podložky?

Vždy jen pod matice.

Vždy jen pod hlavy šroubů.

Pod matice nebo pod halavy šroubů.

Mezi spojované materiály.

Mezi dvě matice.

 
2.

Jakým způsobem utahujeme šrouby v kruhu?

Postupně (dokola) proti směru hodinových ručiček.

Nezáleží na postupu.

Křížem.

Postupně (dokola) po směru hodinových ručiček.

Od středu.

 
3.

Jsou podložky normalizovány?

Ne.

Jen vyráběné v EU.

Ano.

Záleží na výrobci.

 
4.

Jakou funkci má závlačka?

Slouží jako okrasa.

Zvyšuje pevnost šroubového spoje na střih.

Zvyšuje pevnost šroubového spoje na krut.

Zvyšuje pevnost šroubového spoje.

Zajišťovací funkci.

Stejnou funkci jako podložka.

 
5.

Jak se nedá pojistit šroubový spoj?

Přitužnou maticí.

Pružnou podložkou.

Podložkou s jazýčkem.

Podložkou s nosem.

Dotažením momentovým klíčem.

Drátem s plombou.

 
Logolink