Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Rozhodněte, co může v organismu způsobit negativní dusíková bilance. Vyberte jednu z nabízených možností:

hromadění toxického amoniaku v těle.

ztrátu tělesných bílkovin.

spalování tukových zásob.

nadměrný příjem aminokyselin v potravě.

 
2.

Máte v ruce zkumavku s vodným roztokem, v němž je denaturovaná bílkovina. Rozhodněte, jaký má roztok vzhled (vyberte jednu z možností):

Roztok je zakalený.

Roztok je čirý a bezbarvý.

Roztok je čirý a  má žlutavou barvu

 
3.

Doporučená denní spotřeba bílkovin je za normálních okolností 0,8 g na 1 kg tělesné hmotnosti. Z nabízených možností vyberte tu, k níž pravděpodobně dojde v organismu při dlouhodobém nadměrném příjmu proteinů:

Ukládání proteinů v organismu do zásoby.

Využívání proteinů jako vhodného zdroje energie.

Zatěžování organismu při metabolismu proteinů.

Vylučování nezmetabolizovaných proteinů z organismu.

 
4.

Označte nepravdivý výrok:

Proteiny se podílí na transportu některých látek v organismu.

Cizí bílkoviny mohou vyvolat v organismu tvorbu protilátek.

Bílkoviny z potravy se ukládají ve svalech.

Některá antibiotika se řadí mezi polypeptidy.

 
5.

Z nabízených možností vyberte správné tvrzení. Enzym je:

přirozený peptid.

fibrilární jednoduchá bílkovina.

globulární jednoduchá bílkovina.

globulární složená bílkovina.

 
6.

Aminokyseliny jsou s výjimkou glycinu opticky aktivní látky. Rozhodněte, kterou z nabízených vlastností mají:

Stáčejí rovinu polarizovaného světla.

Odrážejí polarizované světlo.

Propouštějí jen světlo vybraných vlnových délek.

Nepropouštějí žádné světlo.

 
7.

Histidin a arginin patří mezi relativně postradatelné aminokyseliny. Vyberte správné tvrzení: 

Histidin a arginin jsou postradatelné pro zdravý organismus.

Histidin a arginin jsou postradatelné v případě, když má organismus dostatek jiných aminokyselin.

Histidin a arginin jsou postradatelné v dětství.

Histidin a arginin jsou postradatelné v dospělosti.

 
8.

Rozhodněte, jak jsou v polypeptidovém řetězci za sebou seřazeny aminokyseliny: 

podle genetického kódu

podle charakteru uhlovodíkového řetězce

podle molekulové hmotnosti

náhodně

 
Logolink