Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vyberte správné tvrzení o aminokyselinách:

Aminokyseliny se bez ohledu na prostředí, v němž se vyskytují, chovají vždy jako kyseliny.

Aminokyseliny se bez ohledu na prostředí, v němž se vyskytují, chovají vždy jako zásady.

Aminokyseliny se s ohledem na prostředí, v němž se vyskytují, chovají někdy jako kyseliny a někdy jako zásady.

Aminokyseliny se vždy bez ohledu na prostředí, v němž se vyskytují, chovají neutrálně.

 
2.

Z nabízených možností vyberte název třídy enzymů, které katalyzují slučování molekul substrátu:

lyasy

ligasy

hydrolasy

isomerasy

 
3.

Máte v ruce zkumavku s vodným roztokem, v němž je denaturovaná bílkovina. Rozhodněte, jaký má roztok vzhled (vyberte jednu z možností):

Roztok je zakalený.

Roztok je čirý a bezbarvý.

Roztok je čirý a  má žlutavou barvu

 
4.

Lipoproteiny jsou složené bílkoviny, obsahují kromě proteinové složky také lipidy. Z následujících možností vyberte jejich důležitou funkci v lidském organismu:

Jsou základní složkou buněčných membrán.

Jsou hlavním skladištěm lipidů pro organismus.

Tvoří hlavní složku hormonů.

Přepravují lipidy krevními cestami.

 
5.

Zařaďte polypeptidový řetězec ve tvaru skládaného listu do jedné ze čtyř úrovní struktur proteinů:​

primární struktura

sekundární struktura

terciární struktura

kvarterní struktura

 
6.

Ve struktuře enzymu hraje zásadní roli tzv. aktivní centrum. Rozhodněte, která z nabízených možností definuje tento pojem:

Místo na povrchu molekuly enzymu, kam se váže substrát.

Apoenzym

Koenzym

Vazba enzym – substrát

 
7.

Zařaďte hemoglobin:

Hemoglobin je jednoduchá fibrilární bílkovina.

Hemoglobin je jednoduchá globulární bílkovina.

Hemoglobin je složená fibrilární bílkovina.

Hemoglobin je složená globulární bílkovina.

 
8.

Rozhodněte, co se děje s endogenními proteiny (proteiny lidského organismu), které se vytvářejí odbouráváním proteinů z potravy, v lidském organismu:

Ukládajíse  do zásoby.

Neustále se odbourávají a znovu tvoří.

Odbourávají se jen v případě nadbytku.

Nikdy se neodbourávají.

 
Logolink