Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Rozhodněte, která z nabízených možností může znamenat pojem „biosenzor“:

srdeční stimulátor

detekční přístroj, zaznamenávající životní funkce člověka

detekční přístroj, využívající k detekci enzymovou katalýzu

označení každého biokatalyzátoru

 
2.

Rozhodněte, co se děje s endogenními proteiny (proteiny lidského organismu), které se vytvářejí odbouráváním proteinů z potravy, v lidském organismu:

Ukládajíse  do zásoby.

Neustále se odbourávají a znovu tvoří.

Odbourávají se jen v případě nadbytku.

Nikdy se neodbourávají.

 
3.

Zařaďte polypeptidový řetězec ve tvaru skládaného listu do jedné ze čtyř úrovní struktur proteinů:​

primární struktura

sekundární struktura

terciární struktura

kvarterní struktura

 
4.

Zařaďte hemoglobin:

Hemoglobin je jednoduchá fibrilární bílkovina.

Hemoglobin je jednoduchá globulární bílkovina.

Hemoglobin je složená fibrilární bílkovina.

Hemoglobin je složená globulární bílkovina.

 
5.

Lipoproteiny jsou složené bílkoviny, obsahují kromě proteinové složky také lipidy. Z následujících možností vyberte jejich důležitou funkci v lidském organismu:

Jsou základní složkou buněčných membrán.

Jsou hlavním skladištěm lipidů pro organismus.

Tvoří hlavní složku hormonů.

Přepravují lipidy krevními cestami.

 
6.

Z nabízených možností vyberte správné tvrzení. Enzym je:

přirozený peptid.

fibrilární jednoduchá bílkovina.

globulární jednoduchá bílkovina.

globulární složená bílkovina.

 
7.

Působením fyzikálních nebo chemických vlivů může dojít k nevratnému poškození struktury proteinu, tzv. denaturaci. Rozhodněte, co se při denaturaci děje:

Naruší se nekovalentní interakce ve struktuře řetězce.


 

Naruší se peptidová vazba v řetězci aminokyselin.

Z řetězce proteinu se  odštěpují jednotlivé aminokyseliny.

Protein se rozpouští.

 
8.

Rozhodněte, jak jsou v polypeptidovém řetězci za sebou seřazeny aminokyseliny: 

podle genetického kódu

podle charakteru uhlovodíkového řetězce

podle molekulové hmotnosti

náhodně

 
Logolink