Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vyberte z následujících možností, jaký je vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny:

Proteiny řídí metabolismus nukleových kyselin.

Nukleové kyseliny řídí metabolismus proteinů.

Proteiny řídí vznik nukleových kyselin.

Nukleové kyseliny řídí vznik proteinů.

 
2.

Vyberte správné tvrzení o aminokyselinách:

Aminokyseliny se bez ohledu na prostředí, v němž se vyskytují, chovají vždy jako kyseliny.

Aminokyseliny se bez ohledu na prostředí, v němž se vyskytují, chovají vždy jako zásady.

Aminokyseliny se s ohledem na prostředí, v němž se vyskytují, chovají někdy jako kyseliny a někdy jako zásady.

Aminokyseliny se vždy bez ohledu na prostředí, v němž se vyskytují, chovají neutrálně.

 
3.

Z nabízených možností vyberte správné tvrzení. Enzym je:

přirozený peptid.

fibrilární jednoduchá bílkovina.

globulární jednoduchá bílkovina.

globulární složená bílkovina.

 
4.

Zařaďte hemoglobin:

Hemoglobin je jednoduchá fibrilární bílkovina.

Hemoglobin je jednoduchá globulární bílkovina.

Hemoglobin je složená fibrilární bílkovina.

Hemoglobin je složená globulární bílkovina.

 
5.

Rozhodněte, jak organismus získává aminokyseliny, kterým říkáme esenciální:

přeměnou z jiných aminokyselin.

rozpadem proteinů ze svalů.

potravou

 
6.

Keratin je základní složkou vlasů, chlupů a vytváří se z něj také nehty. Patří mezi skleroproteiny.  Rozhodněte, zda patří mezi proteiny:

fibrilární

globulární

 
7.

Rozhodněte, co se děje s endogenními proteiny (proteiny lidského organismu), které se vytvářejí odbouráváním proteinů z potravy, v lidském organismu:

Ukládajíse  do zásoby.

Neustále se odbourávají a znovu tvoří.

Odbourávají se jen v případě nadbytku.

Nikdy se neodbourávají.

 
8.

Vyberte správné tvrzení. Rychlost enzymově katalyzované reakce nezávisí na:

počtu substrátů v reakci.

množství enzymu v reakci.

teplotě při reakci.

pH prostředí reakce.

 
Logolink