Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

. V buňce je chromozóm v profázi tvořen:

třemi chromatidami​

dvěma chromatidami

dvěma lokusy

třemi lokusy

 
2.

V mitotické  profázi se rozpouští:

chromozómy​

dělící vřeténko

jadérko

cytoplazmatická membrána

 
3.

Jako úplné trvání buněčného cyklu počítáme období mezi:

konci po sobě následujících dělení

obdobím G1-G2

obdobím S-M

obdobím S-G1

 
4.

Mitóza je potřebná k:

rozdělení genetického materiálu​

zapojení buněk

získání lepších podmínek

redukci genetické informace

 
5.

Dva stejné chromozómy přítomné v jádře somatické buňky se označují jako:

homologní​

heterologní

otcovské

mateřské

 
6.

K replikačním pochodům dochází u jaderné DNA ve fázi:

G1

S

G2

M

 
7.

Rozdělení jádra se označuje jako:

rýhování

fragmentace

mitóza

cytokineze

 
8.

. V G1-fázi probíhá v buňce:

intenzivní syntetický proces pro růst

zdvojení množství  jaderné DNA

děj zahajující dělení jádra

klidový stav

 
9.

Po narození se již nedělí buňky:

nervové

kostní dřeně

jater

zárodečné

 
10.

Replikace DNA v živočišné buňce nastává v cytoplazmě.
 

ANO

NE

 
Logolink