Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Do jaké skupiny patří klínové spoje?

Rozebíratelné spoje.

Nerozebíratelné spoje.

Lepené spoje.

Svárové spoje.

 
2.

Jaká operace se musí provést před montáží pérového spoje?

Součásti ručně vysoustružit.

Promazat celý spoj.

Součásti ručně přilícovat.

Nanést lepidlo do drážky.

Nanést lepidlo na pero.

 
3.

Musejí mít boky klínu v drážce vůli?

Ano.

Ne.

Záleží na pracovníkovy.

 
4.

Do jaké skupiny spojů patří perové spoje?

Rozebíratelné spoje s tvarovým stykem.

Nerozebíratelné spoje bez tvarového styku.

Pájené spoje.

Vysokopevnostní spoje strojních součástí.

 
5.

K čemu se používají podélné třecí klíny?

K pojištění šroubového spoje.

Ke snížení silového zatížení.

Pro přenos velkého silového zatížení.

Pro přenos malého silového zatížení.

 
6.

Jaká je hlavní výhoda klinového spoje?

Klíny se nemusejí lepit.

Zmenšují nosný průřez hřídele.

Je nutno provádět přilícování.

Rychlá demontáž.

 
7.

Jaký podélný úkos mají všechny podélné klíny?

1:1

1:2

1:5

1:10

1:50

1:100

 
Logolink