Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Které z uvedených dvojic nepředstavují tytéž sloučeniny?

 

a) CH3CH2OCH3     a    CH3OCH2CH3

 

b) C2H5OH  a  CH3CH2OH

 

c) CH3COOCH2CH3   a    CH3CH2COOCH3

 
2.

Vaničková forma je pojem pro:

 

a) konstituci

 

b) konformaci

 

c) optickou izomerii

 
3.

Acethylen a ethyn jsou:

a) tautomery

 

b) cis-trans izomery

 

c) identické látky

 
4.

Tautomery jsou izomery:

 

a) konstituční

 

b) optické

 

c) nejsou izomery

 
5.

Židličková forma je pojem pro:

 

 

a) konstituci

 

b) konformaci

 

c) optickou izomerii

 
Logolink