Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Čím zpravidla začíná montáž kluzného ložiska na hřídel?

Zafrézováním ložiska do hřídele.

Zajištěním ložiska pomocí šroubu.

Lícováním ložiska na čep hřídele.

Nasazením ložiska pomocí přípravku a zajištěním.

 
2.

K čemu se používá vodící kroužek?

Zajišťuje směr lisování pouzdra a brání jeho zešikmení.

Nezajistí správný smět lisování pouzdra, jen zabrání zešikmení.

Zajistí zešikmení při narážení.

 
3.

Jakým způsobem se nejlépe demontují pouzdra malých rozměrů, nedělených kluzných ložisek?

Šroubem, maticí a pevnou podložkou.

Šroubem a kapalinou.

Odvrtávají se.

Vyrážejí se kladivem.

 
4.

Jak rozdělujeme kluzná ložiska?

Měká a tvrdá.

Rychlá a pomalá.

Dělená a nedělená.

Válečková a kuličková.

 
5.

Jakým způsobem se demontují nedělená kluzná ložiska?

Pomocí otvíráků a šroubováků.

Pomocí klínů a per.

Pomocí vyrážečů a vytahováků.

Musejí se odvrtat.

 
6.

K čemu se používá dutý vodící trn?

K zatahování tenkostěnných pouzder, pouzdro přesně ustaví a dobře vede.

K zatahování tlustostěnných pouzder, pouzdro přesně ustaví ale nevede.

K zatahování tlustostěnných pouzder, pouzdro neustaví, ale dobře vede.

 
7.

Jaké mohou být pánve děleného ložiska?

Levé nebo pravé.

Tenkostěnné nebo tlustostěnné.

Bez stěny nebo se stěnou.

 
Logolink