Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na jaký kroužek je nutno působit silou při montáži kuličkového ložiska?

Vždy na vnější kroužek.

Vždy na vnitří kroužek.

Vždy na středový kroužek.

Vždy na klec.

 
2.

Jak se montují dvouřadá naklápěcí válečková ložiska?

Vždy v celku (jsou nerozebíratelná).

Vždy po částech (jsou rozebíratelná).

Záleží na pracovníkovy.

 
3.

Jakým způsobem se nejčastěji jistí ložisko proti axiálnímu posunutí?

Lepidlem.

Závlačkou nebo šroubem.

Pojistným kroužkem nebo maticí.

 
4.

Jakým způsobem se demontuje valivé ložisko?

Vždy úderem na vnější kroužek.

Vždy úderem na vnitřní kroužek.

Vždy se odvrtává.

Musí se odpálit.

 
5.

K čemu slouží injektor?

Přivádí olej při mazání ložisek.

Slouží ke kontole promázání ložiska.

Přivádí olej pod tlakem při demontáži velkých ložisek.

 
6.

Jak rozdělujeme valivá ložiska podle směru zstížení?

Zatížená a nezatížená.

Pravá a levá.

Tangenciální a netangenciální.

Radiální a axiální.

 
7.

Jakým způsobem se nejednodušeji ověřuje radiální vůle v kuličkovém ložisku?

Výkyvem.

Metrem.

Příměrnou barvou.

Úchylkoměrem.

 
8.

Na jaou teplotu se zahřívá olejová lázeň při montáži větších kuličkových ložisek?

Až 30°C.

Až 50°C.

Až 80°C.

Až 100°C.

Až 160°C.

 
Logolink