Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Číslice 3 v obrázku představuje:

nukleotid

cukr

fosfátovou skupinu

dusíkatou bázi

 
2.

Guanin se v RNA páruje s uracilem.

ANO

NE

 
3.

Uracil se v DNA páruje s thyminem.

ANO

NE

 
4.

Číslice 2 v obrázku představuje:

nukleotid

cukr

fosfátovou skupinu

dusíkatou bázi

 
5.

Genetický kód využívá jako symboly dusíkaté báze A, C, G, U.

ANO

NE

 
6.

Na replikaci se podílí Golgiho aparát.

ANO

NE

 
7.

mRNA slouží jako matrice pro syntézu proteinů.

ANO

NE

 
8.

RNA se v rostlinné buňce syntetizuje v cytoplazmě.

ANO

NE

 
9.

Při transkripci je uracil v mRNA komplementární k adeninu v DNA.

ANO

NE

 
10.

Při replikaci dvouvláknové DNA slouží DNA-polymeráza jako matrice.

ANO

NE

 
Logolink