Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při replikaci DNA je adenin komplementární k uracilu.

ANO

NE

 
2.

Číslice 3 v obrázku představuje:

nukleotid

cukr

fosfátovou skupinu

dusíkatou bázi

 
3.

rRNA se aktivně uplatňuje při transkripci.

ANO

NE

 
4.

Číslice 2 v obrázku představuje:

nukleotid

cukr

fosfátovou skupinu

dusíkatou bázi

 
5.

Na replikaci se podílí Golgiho aparát.

ANO

NE

 
6.

Který z obrázků představuje semikonzervativní model replikace DNA?

 
7.

Genetický kód využívá jako symboly dusíkaté báze A, C, G, U.

ANO

NE

 
8.

Uracil se v DNA páruje s thyminem.

ANO

NE

 
9.

Při transkripci je uracil v mRNA komplementární k adeninu v DNA.

ANO

NE

 
10.

Guanin se v RNA páruje s uracilem.

ANO

NE

 
Logolink