Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na replikaci se podílí Golgiho aparát.

ANO

NE

 
2.

Který z obrázků představuje semikonzervativní model replikace DNA?

 
3.

Při replikaci dvouvláknové DNA slouží DNA-polymeráza jako matrice.

ANO

NE

 
4.

Genetický kód využívá jako symboly dusíkaté báze A, C, G, U.

ANO

NE

 
5.

mRNA slouží jako matrice pro syntézu proteinů.

ANO

NE

 
6.

Thymin se v DNA páruje s adeninem.

ANO

NE

 
7.

Před replikací se celý dvojitý řetězec rozvolní.

ANO

NE

 
8.

Při replikaci DNA je adenin komplementární k uracilu.

ANO

NE

 
9.

Guanin se v RNA páruje s uracilem.

ANO

NE

 
10.

RNA se v rostlinné buňce syntetizuje v cytoplazmě.

ANO

NE

 
Logolink