Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je monomer?

monomer je výchozí látka používaná k výrobě makromolekulárních látek tzv. polymerů

monomer je molekula složená z dvou až 10 menších stavebních jednotek

monomer je molekula složená z více než 10-ti menších stavebních jednotek

 
2.

Polymerace je chemická reakce, při které...

vzniká velké množství molekul

z jednoduchých molekul vznikají makromolekuly

z makromolekul vznikají jednoduché molekuly

 
3.

Celulóza je ...

přírodní makromolekulární látka

syntetická makromolekulární látka

není makromolekulární látka

 
4.

Co jsou polymery?

makromolekulární látky, které se skládají z opakujících se stavebních jednotek

mikromolekulární látky, které se skládají z malého počtu molekul

počet stavebních jednotek je maximálně 10

 
5.

Podle původu dělíme polymery na:

umělé a vyrobené

lineární a rozvětvené

přírodní a syntetické

 
Logolink