Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vyjmenuj 3 druhy polymerů podle tvaru makromolekulárního řetězce:

lineární, cyklické a acyklické

lineární, rozvětvené a zesíťované

lineární, cyklické a syntetické

 
2.

Celulóza je ...

přírodní makromolekulární látka

syntetická makromolekulární látka

není makromolekulární látka

 
3.

Polymerace je chemická reakce, při které...

vzniká velké množství molekul

z jednoduchých molekul vznikají makromolekuly

z makromolekul vznikají jednoduché molekuly

 
4.

Z jakých prvků je tvořen skelet většiny makromolekulárních látek?

kyslík a vodík

uhlík a vodík

uhlík a železo

 
5.

Co jsou polymery?

makromolekulární látky, které se skládají z opakujících se stavebních jednotek

mikromolekulární látky, které se skládají z malého počtu molekul

počet stavebních jednotek je maximálně 10

 
Logolink