Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pojmenujte vzorec polymeru?

polypropylen

polyethan

polyethylen

 
2.

Mezi polyamidy nepatří:

bakelit

nylon

silon

 
3.

Jak se nazývá reakce, při kterých vznikají makromolekulární látky?

eliminace

polymerace

substituce

 
4.

Polyadicí se připravují:

polyamidy

polyestery

polyuretany

 
5.

Podmínkou vzniku řetěrové polymerace je přítomnost alespoň jedné ...

jednoduché vazby

dvojné vazby

trojné vazby

 
Logolink