Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Polyadicí se připravují:

polyamidy

polyestery

polyuretany

 
2.

Jak se nazývá reakce, při kterých vznikají makromolekulární látky?

eliminace

polymerace

substituce

 
3.

Vyberte správné označení polymerů:

polystyren - PS,  polyethylen - PE,  polypropylen - PP

polystyren - PT,  polyethylen - PE,  polyvinylchlorid - PCV

polyethylen - PE,  polyvinylchlorid - PVC,  polypropylen - PPP

 
4.

Mezi polyamidy nepatří:

bakelit

nylon

silon

 
5.

Pojmenujte vzorec polymeru?

polypropylen

polyethan

polyethylen

 
Logolink