Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Který významný český vědec a chemik se zabýval makromolekulárními látkami a proslavil se též objevem umělého polyamidového vlákna - silonu?

Jaroslav Heyrovský

Otto Wichterle

Emil Votoček

 
2.

Podmínkou vzniku řetěrové polymerace je přítomnost alespoň jedné ...

jednoduché vazby

dvojné vazby

trojné vazby

 
3.

Termosety jsou polymery, které ...

zahříváním ztrácí plastičnost, tvrdnou a je to změna nevratná

zahříváním se stávají plastickými a jedná se o změnu vratnou

zahříváním měknou, působením síly se deformují se a poté opět zaujímají původní tvar

 
4.

Jak se nazývá reakce, při kterých vznikají makromolekulární látky?

eliminace

polymerace

substituce

 
5.

Mezi polyamidy nepatří:

bakelit

nylon

silon

 
Logolink