Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co patří do zelených sběrných kontejnerů?

bioodpad

nápojové kartony od mléka, džusů, vína, ...

barevné sklo od alkoholických a nealoholických nápojů

 
2.

Do sběrných žlutých kontejnerů patří ...

noviny, časopisy, sešity, krabice ...

PET lahve, kelímky, plastové sáčky, tašky ...

nápojové kartony od mléka, džusů, vína ...

 
3.

Co znamená tento symbol?

Je to desingová záležitost.

Je to symbol, který se obecně používá pro recyklaci. V praxi nám dává informaci o tom, že daný obal je vyroben z recyklovaného materiálu.

Je to symbol, který se obecně používá pro obnovu zelených lesů. V praxi nám dává informaci o tom, že máme sázet nové a nové stromy.

 
4.

Co je recyklace?

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů.

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k navrácení odpadu do životního prostředí.

Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k navrácení odpadu na skládku.

 
5.

Co znamená na obalech tento symbol:

symbol nám ukazuje, že daný obal patří do příslušné nádoby na odpad

symbol nám ukazuje, že daný obal nepatří do příslušné nádoby na odpad

symbol nám ukazuje, že daný obal patří pouze do drátěných košů na směsný odpad

 
Logolink