Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 500 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 3 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 10 cm.

Vzdálenost maxima 1. řádu od maxima 0. řádu, pokud je mřížka osvětlena světlem o vlnové délce 600 nm  je:

12 cm

 24 cm

16 cm

 10 cm

 
2.

Světlo o vlnové délce 500 nm přechází ze vzduchu (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2.

Rychlost světla se při přechodu:

nezmění se

dvakrát zmenší

nelze určit

dvakrát zvětší

 
3.

Světlo o vlnové délce 500 nm přechází ze vzduchu (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2. 

Vlnová délka se při přechodu do tohoto prostředí:

dvakrát zmenší

dvakrát zvětší

nelze určit

nezmění se

 
4.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1  . Index lomu skla je 1,5.

Frekvence světla je:

4 . 1014 Hz

 5 . 1014 Hz

 3 . 1014 Hz

6 . 1014 Hz 

 
5.

Světlo o vlnové délce 500 nm přechází ze vzduchu (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2.

Frekvence světla se při přechodu do tohoto prostředí:

dvakrát zvětší

nelze určit

nezmění se

dvakrát zmenší

 
6.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1  . Index lomu skla je 1,5.

Rychlost světla ve skle je:

3 . 108   m . s-1   

 2 . 108  m . s-1

1 . 108  m . s-1

1,5 . 10m . s-1

 
7.

Na skleněnou destičku ve vzduchu, jejíž tloušťka je 0,2 µm   s indexem lomu n = 1,5 dopadá kolmo bílé světlo.

V odraženém světle nastane minimum pro světlo o vlnové délce:

450 nm

500 nm  

600 nm

550 nm

 
8.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 500 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 3 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 10 cm.

Počet vrypů na 1 cm u  mřížky jejíž mřížková konstanta je 10-5 m je:

10 000

1 000

100

100 000

 
9.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1  . Index lomu skla je 1,5.

Vlnová délka světla ve skle je:

600 nm             

900 nm

500 nm

400 nm

 
10.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 500 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 3 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 10 cm.

Perioda mřížky je:

0,050 mm

 0,030 mm

0,010 mm

0,015 mm

 
Logolink