Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Tento výstražný symbol označuje:

látky nebezpečné pro stromy a ryby

látky toxické a žíravé

látky nebezpečné pro životní prostředí

 
2.

Tento výstražný symbol označuje:

látky hořlavé

látky hořlavé a oxidující

látky hořlavé a výbušné

 
3.

Odměrná baňka je:

válcovitá kalibrovaná nádoba, slouží k odměřování větších objemů kapalin

skleněná nádoba kulovitého tvaru s rovným dnem a dlouhým úzkým hrdlem s kalibrační značkou, která označuje objem baňky, která se používá k přípravě velmi přesných roztoků

kulovitá baňka s postranním vývodem

 
4.

Tento výstražný symbol označuje:

výpary látky leptají dýchací cesty

látky nebezpečné pro zdraví

látky nebezpečné pro srdce a krevní oběh

 
5.

První pomoc v případě poleptání kůže na ruce koncentrovaným roztokem NaOH je:

dezinfekce a sterilní krytí obvazem

důkladné oplachování tekoucí vodou, poté je možné neutralizovat např. slabým roztokem octa

ihned neutralizujeme slabým roztokem octa

 
6.

Tento výstražný symbol označuje:

látky hořlavé

výbušniny

látky oxidující

 
7.

Standardní tzv. H – věty vyjadřují:

chemické, fyzikální vlastnosti látek a poskytují toxikologické informace

nebezpečné vlastnosti chemických látek

pokyny, jak s látkou zacházet (např. jak ji skladovat, likvidovat aj.)

 
Logolink