Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Erlenmayerova baňka je:

skleněná nádoba kulovitého tvaru s rovným dnem a dlouhým úzkým hrdlem s kalibrační značkou, která označuje objem baňky, která se používá k přípravě velmi přesných roztoků

skleněná nádoba kulovitého tvaru s rovným dnem a širokým hrdlem, používá se při titracích

skleněná nádoba kónického tvaru, může být úzkohrdlá i širokohrdlá, případně se zábrusovou zátkou, používá se např. při přípravě roztoků

 
2.

Byrety jsou:

skleněné trubice s přesnou kalibrací, v dolní části jsou opatřeny výpustným kohoutem, slouží k odměřování činidla při odměrných analýzách

skleněné trubice kalibrované na určitý deklarovaný objem (např. 10 ml), slouží k odměřování menších objemů kapaliny

válcovité kalibrované nádoby, slouží k odměřování větších objemů kapalin

 
3.

K přípravě roztoku o přesné molární koncentraci použijeme:

titrační baňku

odměrnou baňku

Erlenmayerovu baňku

 
4.

Standardní tzv. P – věty vyjadřují:

pokyny, jak s látkou zacházet (např. jak ji skladovat, likvidovat aj.)

chemické, fyzikální vlastnosti látek a poskytují toxikologické informace

nebezpečné vlastnosti chemických látek

 
5.

Zvláštní druh nálevky, která je vyrobena z porcelánu a používá se při podtlakové filtraci, se nazývá:

frita

dělící nálevka

Büchnerova nálevka

 
6.

Tento výstražný symbol označuje:

výpary látky leptají dýchací cesty

látky nebezpečné pro zdraví

látky nebezpečné pro srdce a krevní oběh

 
7.

Standardní tzv. H – věty vyjadřují:

chemické, fyzikální vlastnosti látek a poskytují toxikologické informace

nebezpečné vlastnosti chemických látek

pokyny, jak s látkou zacházet (např. jak ji skladovat, likvidovat aj.)

 
Logolink