Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Standardní tzv. H – věty vyjadřují:

chemické, fyzikální vlastnosti látek a poskytují toxikologické informace

nebezpečné vlastnosti chemických látek

pokyny, jak s látkou zacházet (např. jak ji skladovat, likvidovat aj.)

 
2.

Tento výstražný symbol označuje:

výpary látky leptají dýchací cesty

látky nebezpečné pro zdraví

látky nebezpečné pro srdce a krevní oběh

 
3.

Tento výstražný symbol označuje:

látky nebezpečné pro stromy a ryby

látky toxické a žíravé

látky nebezpečné pro životní prostředí

 
4.

Tento výstražný symbol označuje:

látky hořlavé

látky hořlavé a oxidující

látky hořlavé a výbušné

 
5.

Zvláštní druh nálevky, která je vyrobena z porcelánu a používá se při podtlakové filtraci, se nazývá:

frita

dělící nálevka

Büchnerova nálevka

 
6.

Erlenmayerova baňka je:

skleněná nádoba kulovitého tvaru s rovným dnem a dlouhým úzkým hrdlem s kalibrační značkou, která označuje objem baňky, která se používá k přípravě velmi přesných roztoků

skleněná nádoba kulovitého tvaru s rovným dnem a širokým hrdlem, používá se při titracích

skleněná nádoba kónického tvaru, může být úzkohrdlá i širokohrdlá, případně se zábrusovou zátkou, používá se např. při přípravě roztoků

 
7.

První pomoc při řezném poranění dlaně, kdy pravděpodobně úlomek skla vězí v ráně, je:

okolí rány dezinfikovat, pinzetou odstranit úlomky skla, zasypat např. Framykoinem a překrýt sterilním obvazem

opláchnout tekoucí vodou, pinzetou odstranit úlomky skla a přelepit rychloobvazem

okolí rány dezinfikovat, překrýt sterilním obvazem a odeslat k lékaři k revizi rány

 
Logolink